Integrem el vector ambiental en la nostra estratègia

Al Consorci Hospitalari de Vic continuem destinant esforços per mantenir-nos com a organització referent en l'aplicació de polítiques ambientals, voluntat que vam concretar l'any 2000 amb l'aprovació de la nostra primera Política Ambiental. Amb l'objectiu de treballar per millorar la relació que mantenim amb l'entorn, a inicis de l'any 2004 vàrem dissenyar i implantar un Sistema de Gestió Ambiental d'acord amb les normes de referència. Amb el pas dels anys, aquest sistema ha evolucionat fins a convertir-se en un Sistema Integrat de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals i el Medi Ambient. Implantat a l'Hospital Universitari de Vic, Osona Salut Mental, Clínica de Vic i Hospital Sant Jaume de Manlleu, el sistema integrat de gestió és una nova mostra del compromís de l'organització envers la seguretat i salut de les persones i el medi ambient.

El sistema integrat de gestió està dissenyat i mantingut d'acord amb els requeriments establerts per les normes OHSAS 18001:2007, actualitzat a la nova ISO 14001:2015 i Reglament (CE) núm. 1221/2009 (EMAS III) i Reglament (UE) 2017/1505 pel que es modifiquen els annexes I, II i III del reglament citat, i està d'acord amb els compromisos expressats pel Consorci Hospitalari de Vic mitjançant l'estratègia de responsabilitat social i les polítiques subscrites.
 
Els documents que defineixen i configuren el nostre sistema de gestió són:

  • Manual: document bàsic que inclou la Política i defineix l'estructura organitzativa del sistema, fent referència als processos, procediments i recursos que les diferents empreses posen en marxa per complir amb els requisits del SGPMA.
  • Procediments: documents de referència per sistematitzar i organitzar totes les activitats relacionades amb el SGPMA i complir amb els compromisos del Manual.
  • Instruccions: documents que indiquen com realitzar les diferents operacions d'una activitat, àrea o servei i els seus detalls operatius.
  • Registres, que demostren l'acompliment dels diferents requisits del SGPMA.
  • Altres documents de qualsevol tipus, referenciats en el Manual, els procediments o les instruccions.