Aspectes ambientals significatius a la Clínica de Vic

Aspectes directes

Aspecte ambiental Tipus d'impacte Valor 2017 Mitjana de referència* Variació
CONSUMS
Energia elèctrica Consum de recursos naturals no renovables 844 MWh 758 MWh 10,19%
Tòners i cartutxos Consum de recursos 0,61 t 0,44 t 27,87%
GENERACIÓ DE RESIDUS
Grup I: Paper i cartró Possible contaminació del sòl 3,62 t 4,42 t -22,10%
Grup I: Envasos lleugers 2,93 t 2,61 t 10,92%
Grup I: Ferralla 0,62 t 0,58 t 6,45%
Grup III: Objectes tallants i punxants i restes humanes identificables 10,27 t 8,24 t 19,77%
Grup I: Tòners i cartutxos 0,18 t 0,15 t 16,67%
AIGÜES RESIDUALS
Generació d’aigües residuals Possible contaminació del sòl 2.816 m3 2.682 m3 4,76%
(*) Valor mitjà dels darrers tres anys (2015-2017)

Aspectes indirectes

Aspecte ambiental Tipus d'impacte
Servei de bugaderia
Consum d'energia Consum de recursos naturals 
Consum d'aigua Consum de recursos
Generació d'aigües residuals Contaminació de les aigües
Transport de contractistes i proveïdors
Consum de carburants Consum de recursos naturals 
Generació d'emissions derivades dels desplaçaments Consum de recursos
Desplaçament al centre dels treballadors
Consum de carburants Consum de recursos naturals 
Generació d'emissions derivades dels desplaçaments Consum de recursos
Desplaçament al centre dels usuaris i acompanyants
Consum de carburants Consum de recursos naturals 
Generació d'emissions derivades dels desplaçaments Consum de recursos
Consum d'energia elèctrica
Generació d'emissions de CO2 Contaminació atmosfèrica