Aspectes ambientals significatius a l'Hospital de Manlleu

Aspectes directes

Aspecte ambiental Tipus d'impacte Valor 2017 Mitjana de referència* Variació
CONSUMS
Tòners i cartutxos Consum de recursos 0,11 t 0,05 t 54,55%
GENERACIÓ DE RESIDUS
Grup I: Olis vegetals (cuina) Possible contaminació del sòl 0,25 t 0,19 t 24,00%
Grup III: Objectes tallants i punxants i restes humanes identificables 0,31 t 0,26 t 16,13%
Grup I: Tòners i cartutxos 0,11 t 0,05 t 54,55%
(*) Valor mitjà dels darrers tres anys (2015-2017)

A l'Hospital Sant Jaume de Manlleu no s'han identificat aspectes ambientals significatius de tipus indirecte ni vinculats a emergències potencials.