Aprofitament de l'energia solar

Amb la voluntat de reduir la dependència de les fonts d'energia convencionals associades a l'emissió de CO2, disposem de dues instal·lacions d'aprofitament d'energia solar tèrmica. Aquestes ens permeten cobrir una part important de les necessitats d'aigua calenta a l'Hospital Universitari de Vic i a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu, tot fent ús d'energia procedent de fonts energètiques netes i respectuoses amb l'entorn.

Tot i que és una petita part del total d'energia generada, concretament un 1,59%, enguany se n'ha generat un 17% més que l’any anterior.

SOLAR 2015 2016 2017 Mitjana 3a
Energia generada per sistemes alternatius sobre el total
Percentatge 2,19% 1,45% 1,59% 1,74%
Energia generada per sistemes alternatius (MWh)
Total 237,45 163,08 190,86 197,13
HUV+OSM 156,16 87,28 140,32 127,92
HSJM 81,29 75,80 50,54 69,21
Energia generada per sistemes alternatius per treballador (MWh/treb.)
Total 0,21 0,13 0,15 0,16
HUV+OSM 0,15 0,08 0,13 0,12
HSJM 0,63 0,48 0,27 0,46
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).