Gestió i tractament

A l’hora de gestionar-ne la recollida i el seu posterior tractament, classifiquem l’àmplia diversitat de residus associats a les nostres activitats en dos grans blocs segons el seu potencial nociu per a la salut i el medi ambient:

  • Residus perillosos: material citotòxic, hemoderivats i altres residus del grup III, envasos de vidre de restes de medicaments, fluorescents, etc.
  • Residus no perillosos: paper i cartró, matèria orgànica, etc.

Enguany, al conjunt del CHV el volum de residus perillosos s’ha incrementat un 9,2%. Aquest fet està relacionat, sobretot, amb l'increment de residus citotòxics (grup IV), hemoderivats i altres residus del grup III, que es generen bàsicament a l'Hospital Universitari de Vic i que tenen molt volum i poc pes. A més, és probable que el càlcul estimat que se’n fa actualment no sigui real.

RESIDUS 2015 2016 2017 Mitjana 3a
Residu no perillós per treballador (tones/treb.)
Total 0,42 0,49 0,40 0,44
HUV+OSM i CdV 0,46 0,48 0,39 0,44
HSJM 0,08 0,59 0,47 0,38
Residu perillós per treballador (tones/treb.)
Total 0,05 0,05 0,07 0,06
HUV+OSM i CdV 0,06 0,06 0,08 0,07
HSJM 0,002 0,002 0,003 0,002
Percentatge de residus valoritzats respecte al total (%)*
HUV+OSM 30% 28% 24% 27%
CdV 9% 9% 10% 9%
HSJM 45% 45% 45% = 45% =
(*) La dada s'ha recalculat en base als residus generats i que es valoritzen, després de comprovar que la base de dades que servia de referència en anys anteriors no era correcta.
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).