Continuem millorant el nostre comportament ambiental

La prioritat del CHV a nivell mediambiental és reduir l'impacte que pugui generar la nostra activitat, en especial en aquells aspectes més significatius. Per això, anualment dissenyem un programa de millora amb una sèrie d’objectius coherents amb la nostra política ambiental, la legislació aplicable, els resultats de l'avaluació d'aspectes ambientals, les opinions que hem recollit de les parts interessades i, també, amb les nostres possibilitats tècniques i econòmiques.

L'any 2017 s'han assolit el 65% dels objectius de millora ambiental que s’havien plantejat

OBJECTIUS DE MILLORA 2017
Lideratge, estratègia, persones, aliances i recursos, processos/productes/serveis
Passar la certificació de seguiment ISO 14001 i EMAS V
Dissenyar un pla estratègic medi ambiental dins l'àmbit del SGMA X
Revisió i planificació de les actuacions d'acord amb el Pla estratègic 2020 V
Resultats en les persones
Fer difusió del decàleg de PRLMA als centres del CHV V
Resultats en la societat
Fer proposta de posar informació mediambiental al canal intern de les pantalles de les sales d'espera V
Informar 3 cops l'any les dades energètiques a la pissarra X
Posar en valor el fet de compartir experiències V
Resultats clau
Mantenir el consum d'energia del CHV respecte a l'objectiu del 2014 V
Mantenir les emissions de CO2 respecte al 2016 X
Reduir un 10% el consum d'aigua del CHV respecte al 2016 V
Reduir un 3% el consum de paper total X
Mantenir el residu total de l'HUV respecte a les dades 2015 (441,75 tones)  i Clínica de Vic any 2015 (84,95 tones) V
Mantenir el grup III a l'HUV respecte el 2015 X
Mantenir el residu citotòxic (grup IV) a l'HUV respecte a l'any 2015 X
Incrementar el nombre d'accions previstes pel 2016 del Pla d'Acció en Prevenció de Riscos Laborals i Medi Ambient V
Disposar del Pla de Mobilitat condicionat a pressupost -*
(*) Mesura ajornada per no disponibilitat de pressupost

OBJECTIUS DE MILLORA 2018
Lideratge, estratègia, persones, aliances i recursos, processos/productes/serveis
Adequar el SGMA i passar les certificacions ISO 14001:2015 i EMAS
Dissenyar un pla estratègic medi ambiental dins l'àmbit del SGMA, dins la Comissió Interterritorial
Resultats en les persones
Fer difusió de la política mediambiental i les certificacions 14001 i EMAS
Informar 4 cops l'any a comunicació del CHV en temes mediambientals d'interès
Resultats en la societat
Adequar instal·lacions, millora d'eficiència energètica
Millorar la gestió de l'aigua
Adjudicar el concurs de residus i mantenir el residu total
Millorar la gestió residus grup III
Millorar la gestió del residu grup IV
Realitzar un simulacre ambiental en algun dels tres edificis del CHV