Quants residus genera un treballador? I un pacient?

Els indicadors absoluts de la quantitat global de residus generat ofereixen una visió general de les tendències en relació al nostre comportament ambiental. No obstant això, i de forma complementària, utilitzem indicadors relatius que ens permeten analitzar millor la informació disponible.

RESIDUS 2015 2016 2017 Mitjana 3a
Rebuig per treballador (kg/treb.)
Total 293,18 307,74 268,70 289,87
HUV+OSM i CdV 288,04 309,08 271,25 289,46
HSJM 329,87 298,54 253,68 294,03
Rebuig per llit i dia (kg/llit/dia)*
Total 3,67 4,08 2,41 3,39
HUV+OSM 4,20 4,80 3,47 4,16
HSJM 1,94 1,89 0,64 1,49
Residus del grup III per treballador (kg/treb.)
Total 40,51 40,88 46,33 42,57
HUV+OSM i CdV 46,01 46,55 53,90 48,82
HSJM 1,33 1,78 1,68 1,60
Residus del grup III per llit i dia (kg/llit/dia)
Total 0,34 0,54 0,42 0,43
HUV+OSM 0,58 0,72 0,70 0,67
HSJM 0,004 0,011 0,004 0,01
Residus del grup III per contacte** (kg/contacte)
Total 0,37 0,36 0,43 0,39
HUV+OSM i CdV 0,37 0,36 0,43 0,39
Material citotòxic per treballador (kg/treb.)
Total 5,61 6,54 8,65 6,93
HUV+OSM 5,61 6,54 8,65 6,93
Material citotòxic per sessió de quimioteràpia (kg/sessió)
Total 2,09 2,08 2,86 2,34
HUV+OSM 2,09 2,08 2,86 2,34
Matèria orgànica per treballador (kg/treb.)
Total 71,05 69,73 46,03 62,27
HUV+OSM i CdV 63,17 62,00 36,47 53,88
HSJM 127,20 121,60 102,40 117,08
Matèria orgànica per pensió (kg/pensió)
Total 0,55 0,54 0,38 0,49
HUV+OSM 0,80 0,82 0,51 0,71
HSJM 0,26 0,24 0,24 = 0,25
(*) Les dades de 2015 i 2016 no inclouen les places de residència i, per tant, no són comparables amb la dada d’aquest any.
(**) Es considera com a “contacte” tota activitat assistencial que genera residus: estades d’hospitalització i d’hospital de dia, proves diagnòstiques, urgències...
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).