Consum de gas natural

El consum de gas natural està associat al funcionament de la calefacció, la generació d'aigua calenta sanitària i la cuina. En conjunt, representa el 47% del global d'energia emprada l'any 2017.

Enguany, ha augmentat força el consum de gas natural (10,5%), sobretot a l'Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental (16,5%). Aquest increment és atribuïble a la major demanda de calefacció per factors climàtics, ja que ha estat un hivern fred. Per contra, a la Clínica de Vic s'ha reduït lleugerament (-0,2%) i l'augment a l’Hospital de Manlleu ha estat menor (2,3%).

GAS NATURAL 2015 2016 2017 Mitjana 3a
Consum de gas natural (MWh)
Total 5.282 5.146 5.685 5.371
HUV+OSM 3.162 3.160 3.680 3.334
CdV 1.124 1.084 1.082 1.097
HSJM 996 902 923 940
Consum de gas natural per superfície (MWh/m2)
Total 0,09 0,09 0,10 0,09
HUV+OSM 0,10 0,10 0,11 0,10
CdV 0,11 0,11 0,11 = 0,11 =
HSJM 0,08 0,07 0,07 = 0,07 =
Consum de gas natural per treballador (MWh/treballador)
Total 4,33 4,15 4,46 4,31
HUV+OSM+CdV 5,88 3,92 4,36 4,72
HSJM 6,64 5,75 4,96 5,78
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).