Activitat no pública

"Clínica de Vic" és la marca del CHV que integra tota l'activitat privada. Un ampli ventall de professionals que ofereixen una atenció personalitzada i àgil, amb la màxima qualitat i confort, com a centre punter en atenció privada a particulars i mutualistes a la comarca d'Osona.

A banda de l'àrea d'hospitalització i quirúrgica, l'edifici de Clínica de Vic disposa d'un servei d'urgències mutual i privat 24 hores i consultes externes privades de pràcticament totes les especialitats, gestionades per Consultori Bayés.

ACTIVITAT NO PÚBLICA 2016 2017 2018
HOSPITALITZACIÓ  
Altes 2.150 2.089 1.978
Parts 259 139 133
Estada mitjana (dies) 4,33 3,99 4,48
   
CIRURGIA  
Intervencions programades: 1.606 1.582 1.548
    Cirurgia convencional 830 878 764
    Cirurgia Major Ambulatòria 775 704 784
Intervencions urgents 204 228 199
Cirurgia menor ambulatòria 462 537 421
Altres tècniques i procediments 92 80 24
   
URGÈNCIES  
Urgències totals 6.004 6.296 6.282
   
CONSULTA EXTERNA  
Visites totals 4.118 4.126 3.978
   Presencials 4.110 4.121 3.971
   No presencials 8 5 7
Primeres visites 1.884 1.858 1.704
   Presencials 1.881 1.856 1.704
   No presencials 3 2 0
Índex de reiteració 1,19 1,22 1,33