Formació

Aquest 2018, a més de la formació continuada, hem promogut línies formatives tècniques de major impacte. En aquest sentit, hem desenvolupat itineraris formatius per proporcionar coneixement expert al personal d’Infermeria en àmbits concrets. Gràcies a aquests itineraris, les professionals poden decidir fins a quin punt volen aprofundir en una determinada àrea, i facilitem la mobilitat professional tant a nivell d'especialització com de polivalència. En paral·lel, també hem mantingut les accions de formació tècniques i operatives, les de caràcter normatiu i les de docència i recerca.

En el marc del Pla de Formació, s'han dut a terme 73 activitats per mantenir i incrementar el coneixement dels professionals, que sumen 8.960 hores i una inversió de 409.223 €. El Pla de Formació s’ha complert en un 87%, en línia amb la variabilitat habitual per adequar-lo a les necessitats que van sorgint durant l'any. De manera complementària, el CHV ha gestionat ajuts individuals perquè els seus professionals realitzessin fins a 5.389 hores d’activitats formatives fora de l'àmbit de gestió i de planificació del CHV, per mitjà de la participació en jornades, cursos o congressos externs.

INDICADORS DE FORMACIÓ* 2016 2017 2018
Despesa en formació per professional 337 € 338 € 372€
Professionals convocats al Pla de Formació 70,2% 70,6% 69,1%
Hores de formació per professional 10,28 9,79 9,58
Mitjana d’hores de formació per perfils
· Facultatius 11,02 6,54 6,40
· Infermeria 10,32 10,20 10,17
· Administració, tècnic i direcció 9,15 14,54 7,19
· Logística i serveis generals 3,24 2,65 7,16
(*) Formació grupal planificada en el marc del Pla de Formació. Computa el total de treballadors a jornada completa, inclosos suplents.
COMPLIMENT DE LA FORMACIÓ 2016 2017 2018
Compliment del Pla de Formació 77% 80% 87%
Mitjana de compliment per temàtica
Salut laboral 49% 100% 100%
Qualitat i millora contínua 100% 100% 100%
Prevenció i actuació en emergències 53% 39,29% 81%
Prevenció i control de la infecció 74% 98,33% 100%
Reanimació cardiopulmonar 100% 100% 100%
Atenció al client 100% 100% 100%