Recerca

La recerca del Consorci rep el suport metodològic de la Unitat d'Epidemiologia Clínica i del Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica. Aquest 2018, s'han estructurat quatre grups de recerca que aglutinen una part important de les nostres línies d’investigació prioritàries: el grup de recerca en Cronicitat de la Catalunya Central (C3GR), el grup de recerca Methodology, Methods, Models and Health and Social Outcomes (M3O), el grup de recerca en Reparació i Regeneració Tissular (TR2Lab) i el grup de recerca en Salut Mental i Innovació Social (SaMIs). Aquests grups són multidisciplinars i interinstitucionals.

El Comitè de Direcció de CHV ha aprovat al mes de desembre la normativa de grups de recerca interns i la línea de recerca en seguretat dels pacients.

A 31 de desembre, el CHV està desenvolupant 45 projectes de recerca i 55 professionals participen en projectes no finançats en una fase inicial. L'activitat en aquest camp també queda palesa amb la presentació de 27 ponències i 50 comunicacions i pòsters a congressos i la publicació de 31 articles en revistes científiques. Dos d’aquests projectes s’estan duent a terme a l’Hospital Sant Jaume de Manlleu.

Enguany, dotze projectes han obtingut finançament en les convocatòries del PERIS, del Instituto de Salud Carlos II (FIS) i dels Premis Sanitat Osona (Acadèmia de Ciències Mèdiques, Beca Consultori Bayès i Col·legi Oficial d’Infermeres de Barcelona).

Pel que fa a la capacitació doctoral, un professional ha llegit enguany la seva tesi, aconseguint la màxima qualificació, i ja són 34 els professionals amb títol de doctor. Uns altres 23 estan fent el doctorat (14 a la UVic i 9 en altres universitats) i 10 doctors del CHV estan dirigint tesis.

ACTIVITAT DE RECERCA 2016 2017 2018
Projectes en actiu* 46 51 45
Assajos clínics 2 3 2
Estudis observacionals 14 11 12
Altres projectes de recerca 30 37 31
Altres indicadors  
Projectes de recerca avaluats pel CEIC i no finançats 23 21 28
Professionals que participen en projectes de recerca sense finançament extern 66 42 55
Sumatori del factor impacte de les publicacions 51,9 57,1 52,57
Publicacions en revistes especialitzades 27 27 31
Capacitació investigadora  
Professionals amb títol de doctor 31 37 34
Nous doctors 4 6 1
Professionals cursant la tesi doctoral 20 19 23
Professionals dirigint tesis doctorals 9 9 10
Professionals amb trams de recerca reconeguts 4 4 4
(*) Total de projectes del CHV en actiu a 31 de desembre