Igualtat i conciliació

Igualtat d'oportunitats

La igualtat d'oportunitats i la no discriminació són compromisos que el CHV té totalment incorporats en la seva gestió: tota selecció, promoció o retribució sempre es fa seguint aquests principis. La participació femenina a nivell de comandament supera la dels homes: un 57,3% de les direccions, àrees, serveis i unitats estan encapçalades per dones.

Conciliació

La política de conciliació es promou entre els professionals amb mesures com la reducció de la jornada per embaràs. Enguany, s'han produït 32 baixes per maternitat i 10 per paternitat, a més de 14 excedències per conciliació.

Retribució i organització del treball

Pel que fa a la retribució, existeix un ‘Pacte sobre la retribució de la jornada complementària d’Atenció Continuada’, que millora les condicions establertes al conveni del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) per al col·lectiu mèdic.

 • BENEFICIS SOCIALS
 • Servei de menjador / cafeteria subvencionat (gratuït als professionals de guàrdia o jornada superior a 12 hores).
 • Aparcament d'ús exclusiu per al personal: subvencionat als centes de Vic i gratuït als centres de Manlleu.
 • Descomptes a la botiga de l'HUV.
 • Descomptes en cafeteries i restaurants de Vic.
 • Descomptes en matrícules, serveis i activitats de la UVic, la UOC i la Universitat Ramon Llull.
 • Acreditació de competències i assessorament per a la preparació de proves d'accés.
 • Subscripció a les bases de dades científiques de la xarxa RIMA.
 • Llits d'acompanyament.
 • Consulta pediàtrica per a fills dels treballadors.
 • Suport a la recerca d'habitatge de lloguer.
 • Reducció de la jornada per embaràs amb el 100% del sou garantit.
 • Descompte en donar d'alta una línia de telèfon dual.
 • Tarifes especials als centres Balneària.
 • Descomptes per la compra de fruita i verdura ecològica a La Tavella
 • Classes de ioga exclusives per als professionals.
 • Accés al Club Tennis Vic sense necessitat de comprar un títol de soci (només abonant la quota).