Freqüentació i casuística

GRUPS RELACIONATS AMB EL DIAGNÒSTIC (GRD)
ALTES MÉS FREQÜENTS (Hospitalització i UCSI)
GRD Descripció GRD N % casos EM
073 Intervencions sobre el cristal·lí, excepte òrbita 1.127 7,76% 0
560 Part vaginal sense diagnòstic complicat 748 5,15% 2,15
194 Insuficiència cardíaca 402 2,77% 5,77
228 Intervencions per hèrnia inguinal, femoral i umbilical 364 2,50% 0,23
139 Pneumònia 334 2,30% 5,98
144 Altres diagnòstics menors, signes i símptomes de l'aparell respiratori 321 2,21% 4,45
313 Intervencions sobre genoll i part inferior de la cama, excepte el peu 302 2,08% 2,58
140 Malaltia pulmonar obstructiva crònica 273 1,88% 5,45
463 Infeccions de ronyó i tracte urinari 259 1,78% 3,53
315 Intervencions sobre espatlla, colze i avantbraç 230 1,58% 2,17
 
ALTES DE MÉS COMPLEXITAT (Hospitalització i UCSI)
GRD Descripció GRD N Pes Mig  
004 Traqueostomia, amb ventilació mecànica >96 hores, amb procediment extensiu o ECMO  7 15,1318  
005 Traqueostomia, amb ventilació mecànica >96 hores, sense procediment extensiu  5 9,4677  
911 Procediments abdominals/toràcics 1 7,8869  
260 Procediments majors sobre pàncrees, fetge i derivació  10 5,8491  
161 Implantació de desfibril·lador cardíac 3 4,8213  
912 Procediments múscul-esquelètics i altres per a trauma múltiple significatiu  3 4,6087  
130 Malalties de l'aparell respiratori amb ventilació assistida >96 hores  11 4,2583  
890 VIH amb múltiples condicions majors 1 4,0088  
304 Procediments de fusió dorsal i lumbar 15 3,4694  
441 Procediments majors sobre bufeta 9 3,4654  
Versió GRD APR 32
ÍNDEX DE FREQÜENTACIÓ I DEMANDA* 2016 2017 2018
FREQÜENTACIÓ
Hospitalització 69,75 65,77 67,49
Ambulatòria 1.112,28 1.138,18 1.125,9
Urgències** 159,46 331,91 327,38
Quirúrgica 44,1 48,51 43,57
Hospital de dia 151,26 153,93 147,69
 
DEMANDA
Hospitalització 76,61 70,79 73,95
Ambulatòria 396,71 377,88 352,47
Quirúrgica 71,39 71,13 71,19

* Indicadors d'activitat pública d'aguts i salut mental. La població de referència és la comarca d'Osona, amb 156.972 habitants segons els Registre Central d'Assegurats.

**Des de 2017 inclou també dades d’ACUT.