Visites i tractaments

CONSULTES EXTERNES 2016 2017 2018
VISITES
Visites totals 153.400 157.606 155.443
Presencials 150.596 154.891 152.019
No presencials 2.804 2.715 3.424
Primeres visites 53.898 53.967 49.453
Presencials 52.309 52.537 48.102
No presencials 1.589 1.430 1.351
Índex de reiteració (presencials) 1,88 1,95 2,16
TRACTAMENTS 2016 2017 2018
HOSPITAL DE DIA (sessions)
HdD Onco-Hematologia 1.173 1.060 842
HdD Mèdic 2.529 2.761 1.935
Unitat de Tractaments Específics 6.881 6.857 7.028
Clínica del dolor 1.755 1.851 2.170
Altres sessions HdD - - 157
TRACTAMENT SUBSTITUTIU RENAL
Sessions d'hemodiàlisi 12.965 13.569 14.474
Pacients atesos 145 151 159
REHABILITACIÓ
Sessions totals 94.248  105.034 109.823
Hospitalització d'aguts 4.352 4.273 5.200
Hospitalització sociosanitari 9.023 8.975 9.431
Residència i Hospital de dia * 7.710 6.800
Sessions ambulatòries 70.330 74.236 78.193
Sessions a domicili 10.543 9.840 10.199
(*) No es disposa de dades per canvi d’aplicatiu