Docència

Formació d’especialistes

El CHV està acreditat per impartir formació sanitària en 10 especialitats. Durant aquest any, 72 metges i infermeres han cursat la seva residència als nostres centres, entre ells 26 de nova incorporació, i s'han acceptat les rotacions de cinc especialistes en formació procedents dels hospitals de Mataró (Cirurgia), Clínic (Farmàcia), Sant Pau (Farmàcia) i de la Unidad Docente de Matronas de Tenerife (LLIR).

ESPECIALISTES EN FORMACIÓ* 2016 2017 2018
Metges/esses interns residents (MIR) 53 54 63
Farmacèutics interns residents (FIR) 0 0 0
Llevadores internes residents (LLIR) 4 4 4
Infermeres residents en AFiC (IIR) 5 3 5
Total residents 62 61 72
(*) A 31 de desembre

Pregrau i postgrau

Un total de 482 estudiants han fet estades docents als centres del CHV, la major part procedents de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la Universitat de Vic - UCC. Durant el curs 2017-2018, hem tingut en pràctiques a 84 alumnes de primer curs de la Facultat de Medicina de la UVic – UCC.

ALUMNAT* 2016 2017 2018
Universitat de Vic - FCSiB 189 279 284
Altres universitats 17 16 26
Departament d'Ensenyament 74 70 64
Altres alumnes de pregrau 12 10 22
Altres alumnes de postgrau 0 0 2
Universitat de Vic - Medicina 0 32 84
Total alumnes 292 407 482
(*) Curs 2017-2018

Professorat

Enguany, 49 dels nostres professionals han exercit com a docents a la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la UVic-UCC, mentre que uns altres vuit ho han fet a la Facultat de Medicina d'aquesta universitat. També s'ha mantingut la col·laboració amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, on cinc professionals del CHV són professors associats.

PROFESSORAT* 2016 2017 2018
Professionals docents FCSiB UVic-UCC 29 34 49
Professionals docents Medicina UVic-UCC 0 8 8
Professionals docents Medicina UdG 8 6 5
Professionals acreditats per ANECA/AQU 5 5 6
(*) A 31 de desembre