Consum de recursos

Consum d'aigua

El consum d'aigua ha augmentat gairebé un 2% respecte l'any anterior, sobretot a l'Hospital Universitari de Vic, degut principalment al volum d'aigua que s'ha necessitat per al tractament complementari de desinfecció de la xarxa d'aigua calenta per presència de legionel·la.

Si bé tots els centres del CHV s'abasteixen d'aigua procedent de la xarxa pública de subministrament, l'Hospital Universitari de Vic disposa, a més, d'un sistema per reutilitzar l'aigua potable d'hemodiàlisi, que aquest 2018 ha permès recuperar un volum de 10.344 metres cúbics, equivalent a gairebé tota l’aigua consumida a l’Hospital Sant Jaume de Manlleu.

Consum de paper

El material sanitari té poc marge per ser reciclat o recuperat. Per això, les bones pràctiques de minimització en l'ús, reutilització i reciclatge se centren al paper que, si bé no és un material pròpiament sanitari, sí que es consumeix en quantitats importants a nivell de gestió i administratiu. Aquest 2018 s'ha fet una actualització de la base de dades per a la comptabilització del consum de paper que fa que la comparació amb els anys anteriors no sigui possible.

CONSUM DE RECURSOS 2016 2017 2018 Var.
Consum d'aigua
Consum total (m3) 58.342 44.424 45.282 1,9%
Consum per superfície (m3/m2 construïts) 1,05 0,80 0,81 1,9%
Consum de paper
Consum total (tones) 27,50 30,04 42,98 -
Paper FSC sobre el total 53,00% 50,20% 33,76% -
Paper reciclat sobre el total 24,00% 22,80% 33,27% -