Salut mental

Osona Salut Mental (OSM) aglutina els serveis i l'atenció específica en salut mental i addiccions del Consorci. El centre compta amb diferents recursos i dispositius que donen resposta a pacients i familiars des de diferents nivells assistencials:

  • Urgències 24 hores
  • Consulta ambulatòria d'adults i infanto-juvenil
  • Centre d'Atenció a les Drogodependències
  • Hospitals de dia d'adults i infanto-juvenil
  • Ingressos hospitalaris (Hospital Universitari de Vic)

Així mateix, OSM desenvolupa diferents programes específics com el de consulta d'enllaç amb Primària, el d'atenció als trastorns mentals greus, el de suport a les escoles o el de gestió i prevenció de suïcidis, i manté una estreta coordinació amb Osonament.

HOSPITALITZACIÓ 2016 2017 2018
Altes d’aguts i subaguts 295 358 375
Estades 6.967 8.718 8.764
Estada mitjana (dies) 23,62 24,35 23,37
HOSPITAL DE DIA 2016 2017 2018
Sessions totals 3.306 3.341 3.510
  Adults 2.292 2.101 2.223
  Infantil i juvenil 1.014 1.240 1.287
CONSULTA EXTERNA 2016 2017 2018
Adults
Visites totals 23.579 23.203 25.855
  Visites mèdiques 15.098 15.288 16.899
  Altres visites* 8.481 7.915 8.956
Primeres visites 1.007 972 993
Successives visites   14.316 15.906
Altres visites infermeria   6.365 6.857
Altres visites treball social   1.376 1.487
Altres visites facultatiu (agendes servei general)   0 7
Teràpia familiar   174 605
Infanto-juvenil
Visites totals 8.516 8.258 9.314
  Visites mèdiques 5.328 5.307 6.166
  Altres visites* 3.188 2.951 3.148
Primeres visites 629 636 604
Successives visites   4.671 5.562
Altres visites infermeria   1.314 1.273
Altres visites treball social   377 513
Altres visites facultatiu (agendes servei general)   0 0
Teràpia familiar   1260 1.362
Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències
Visites totals 7.350 6.971 6.727
  Visites mèdiques 3.295 3.177 3.124
  Altres visites* 4.055 3.794 3.603
Primeres visites 278 270 273
Successives visites   2.907 2.851
Altres visites infermeria   2.753 2.592
Altres visites treball social   908 901
Altres visites facultatiu (agendes servei general)   0 0
Teràpia familiar   133 110
Visites realitzades als centres d'Atenció Primària
Visites totals 3.132 2.669 4.012
(*) En “Altres visites” s'inclouen les realitzades per infermeria, treball social i la teràpia familiar