Transferir coneixement

Una de les línies estratègiques del CHV és Potenciar la innovació i el coneixement com a elements diferenciadors essent la docència, la recerca, la innovació i la divulgació els catalitzadors per aconseguir un impacte positiu en l'atenció assistencial i esdevenir així un referent de prestigi, que permeti atraure talent i dinamitzar l'economia.

La Direcció de Transferència de Coneixement del CHV planifica, promou i gestiona la docència, la recerca i la innovació que es duu a terme al Consorci Hospitalari de Vic i a la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic. Així mateix enllaça i planifica la formació dels futurs professionals de la salut (en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament i la Universitat de Vic-UCC) i en la formació d'especialistes (MIR i IIR). En aquest sentit la directora de Transferència de Coneixement del Consorci forma part de l'equip directiu de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC.

Hospital Universitari

Aquest 2018 s'ha reformulat el conveni amb la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i la Fundació Hospital de la Santa Creu (FHSC), el qual permet l'ús conjunt dels centres hospitalaris i de la universitat per a la docència, la recerca, la transferència de coneixement i la innovació, esdevenint així Hospital Universitari.

L'impacte de la tasca del CHV com a Hospital Universitari transcendeix la pròpia funció assistencial, projectant-se al futur a través de l'impacte en el sistema de salut que tindran els professionals que s'han format als nostres centres.