Promoció de la salut

Promoure la salut és establir el procés que permet a les persones incrementar el control sobre la seva salut per millorar-la. De cara als pacients, és un aspecte bàsic a nivell de qualitat, mentre que a nivell intern ho és per aconseguir un entorn de treball saludable per als professionals.

Des de l'any 2012, el CHV forma part de la Xarxa de centres i Hospitals promotors de la salut (HPH Catalunya), que té com a missió la promoció de la salut als centres sanitaris de Catalunya. Fruit d'aquesta col·laboració, el CHV ha mantingut les línies de treball internes com l'alfabetització de la salut (health literacy) orientada a millorar la comprensió i utilització de la informació. Enguany s'ha mantingut la línia d'elaboració de fulls informatius d'acord amb els criteris de lectura fàcil, la seva avaluació per part dels pacients i l’elaboració del document de proposta per als nous consentiments informats. Els rètols i la informació dels serveis i dels centres manté la línia establerta en el pla d'accessibilitat del CHV.

Pel que fa a la promoció de salut dels treballadors, el 2018 s'ha presentat a Direcció el projecte d'Entorn de treball segur i saludable, que estableix les línies d'actuació per millorar la salut dels professionals. Inicialment, s'han prioritzat accions d'alimentació i menús saludables i activitat física.

El Grup de Prevenció i Promoció de la Salut del CHV assessora l'organització en aquest tipus d'activitats. El grup treballa en coordinació amb la Comissió de Salut Pública d'Osona i amb la Comissió Territorial de Promoció de la Salut i Prevenció de la Malaltia, que gestiona el portal de salut Allloro. Les línies d'actuació d’enguany han abordat les següents iniciatives:

 • Participació en la revisió del projecte “A la feina fem salut, pugem escales”.
 • Participació en l’elaboració del projecte Entorn de treball segur i saludable “Actius en salut” i alineat amb els criteris d’organitzacions promotores de la salut. Prioritzant accions per a la millora d’hàbits saludables (alimentació i activitat física) dirigits als professionals de la institució.
 • Revisió i renovació dels vídeos de les pantalles de les sales d'espera que emeten les campanyes i consells de vida saludable.
 • Activitats de divulgació pels dies mundials del Delirium, la tuberculosi i l’ús prudent dels antibiòtics.
 • Participació en la “Setmana sense Fum” als diferents edificis del CHV amb l’activitat de “la roda del cost”.
 • Línia materno-infantil: missatges de salut i de promoció de l'alletament matern. Consolidació d’una consulta específica d’alletament coordinada amb Atenció Primària.
 • Salut mental: activitats dirigides a pacients i a la comunitat per prevenir els suïcidis i programes de salut dirigits a toxicòmans. Creació de la Taula de salut mental i addiccions d'Osona com un espai de debat, promoció de la salut i coordinació amb tots els agents implicats a la comarca.
 • Mitjans de comunicació: participació en programes de les televisions comarcals i elaboració d’articles per al diari EL9NOU.
 • Detecció a l'ingrés de persones en situació de risc (grups més vulnerables) amb l'objectiu de gestionar les necessitats sanitàries i socials a partir de la coordinació entre nivells assistencials.
 • Desenvolupament del Pla d'actuació per onada de calor, d'acord amb les directrius del Departament de Salut.
 • Ampliació del cribratge nutricional als pacients majors de 18 anys ingressats a l'Hospital Universitari de Vic per una estada superior a 24 hores, aplicant la valoració de l'SNAQ (Short Nutritional Assessment Questionnaire).

Projectes compartits amb altres proveïdors sanitaris d’Osona:

 • Projecte Flors saludables per difondre visualment els consells de salut, amb presència en 10 punts de l'Hospital Universitari de Vic.
 • Projecte Fes-ho bé de promoció de la salut comunitària per a la millora d'hàbits saludables (alimentació i activitat física) dirigits a escoles de la comarca amb participació dels nens i nenes en l'elaboració de la imatge del projecte.