Innovació

Cultura innovadora

Al CHV entenem la innovació com un cercle virtuós orientat a generar un alt valor per a la institució, els seus professionals i la societat en general. La cultura innovadora s'estructura en una doble dinàmica. Per una banda, de top-down, en què les línies estratègiques d'innovació de l'entitat es fixen de "dalt cap a baix", i per l’altra, de bottom-up, en què les idees innovadores sorgides dels professionals es canalitzen de "baix cap a dalt".

D'altra banda, el nostre model d'innovació s'estructura també en dos àmbits de treball: de dintre cap a fora, aplicant metodologies per fomentar internament la creativitat, la valorització del coneixement i la seva comercialització i la creació de nous models organitzatius i de negoci tant en l'àmbit assistencial com social. Així mateix, també apliquem el model d’innovació de fora cap a dintre, implementant tecnologies i sistemes innovadors en els processos clínics de l'Hospital de forma àgil, ràpida, efectiva i eficient.

Xarxa d’innovació

Aquest 2018, hem mantingut el conveni de col·laboració amb l'Hospital Clínic de Barcelona per donar suport al desenvolupament de la innovació al CHV, així com altres convenis amb empreses i universitats per desenvolupar diferents projectes d'innovació en un context de partenariat.

Com a membre col·laborador de la plataforma ITEMAS, plataforma d'innovació en tecnologies mèdiques i sanitàries de l'Instituto de Salud Carlos III, el Consorci ha participat en el grup de treball específic ‘Estructuració de les Unitats de Suport a la Innovació’.

El CHV va donar suport, com a membre de la xarxa XISCAT, en l'organització de la jornada ‘Reptes i Oportunitats en el Sector Salut: Col·laboració publico-privada’ que va comptar amb la col·laboració del cluster Catalonia Bio & Health Tech. En el marc de la jornada, vàrem presentar l'experiència "L'hospital com a banc de proves de les empreses d'eHealth", centrada en el projecte Alexia Clinic que estem desenvolupant a l’Hospital universitari de Vic.

PECT Osona

El Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) està impulsat pel Consell Comarcal d'Osona, el Consorci Hospitalari de Vic, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i Creacció, amb la col·laboració de 22 entitats més del territori i cofinançat amb fons europeu (FEDER). Una agenda estratègica de transformació de la comarca a través de la qual es vol desenvolupar una economia basada en el coneixement, amb una elevada capacitat de generar llocs de treball de qualitat i valor econòmic i social per als ciutadans, en el marc d'un avançat ecosistema innovador que situï el ciutadà al centre de les polítiques públiques.

El PECT consta de 3 projectes i 7 operacions. El CHV participa en el projecte de Serveis Sociosanitaris Avançats, dins el qual lidera l'operació Gestió de la innovació al sistema d'assistència sanitària. L'objectiu principal és convertir el CHV en un centre d'innovació en salut. L'aplicació d'un model de gestió de la innovació als serveis assistencials ha de permetre millorar la productivitat, la capacitació professional del personal, la qualitat dels serveis, l'eficiència dels processos de presa de decisió i, en última instància, la salut i la qualitat de vida de la població. Aquest model contribuirà a  que a Osona millori la seva posició competitiva en l'àmbit de la salut, incrementant el seu atractiu com a espai de captació d'inversions en recursos i serveis de salut i de captació i la retenció de talent, establint complicitats entre les entitats sanitàries i el sector productiu, alineant els agents implicats en el circuit de salut de la comarca i creant un dispositiu aglutinador per a la recerca, el desenvolupament, la innovació i la docència.