Intermèdia i dependència

Mitjançant un conveni amb la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu, el Consorci Hospitalari de Vic gestiona els recursos d'atenció intermèdia i a la dependència que aquesta centenària entitat té a la ciutat: l'Hospital de Manlleu, la Residència Aura i el centre de dia Josep Roqué i Castell. La cartera de serveis inclou:

  • Hospitalització de convalescència i llarga estada
  • Hospital de dia
  • Acolliment residencial per a persones grans
  • Centre de dia
  • Consultes externes
  • Programa d'Atenció Domiciliària i Equips de Suport
  • Atenció a la discapacitat i dependència contractada
ACTIVITAT INTERMÈDIA I DEPENDÈNCIA 2016 2017 2018
HOSPITALITZACIÓ
Convalescència
Altes 608 574 515
Estades 16.447 16.166 14.910
Estada mitjana (dies) 27,05 28,16 28,95
Llarga estada
Altes 88 66 94
Estades 7.031 6.989 9.904
Estada mitjana (dies) 79,90 105,89 105,36
HOSPITAL DE DIA
Sessions realitzades 8.120 8.314 8.466
CONSULTA EXTERNA
Visites
• Consulta d'avaluació i seguiment
Visites totals 454 498 508
Primeres visites 217 175 204
• Procés d'avaluació multidisciplinar
Visites totals 727 735 735
Primeres visites 255 263 289
Valoracions
• Dependència 3.932 4.973 4.597
• Discapacitat 2.631 2.897 2.798
RESIDÈNCIA AURA
Usuaris 170 180 173
Estades 48.688 48.150 47.879
CENTRE DE DIA JOSEP ROQUÉ I CASTELL
Usuaris 104 114 98
Gènere (% de dones) 66,48% 70,35% 73,42
Edat mitjana (homes) 83,3 81,3 85
Edat mitjana (dones) 84,5 85,1 85