Gestió ambiental

La gestió ambiental té una trajectòria molt sòlida al CHV, que arrenca l'any 2000 amb el primer Pla de Gestió de Residus. Les actuacions en matèria d'energia, aigua o mobilitat es van sistematitzar amb la implantació del Sistema de Gestió Ambiental i, l'any 2005, ens vam convertir en el primer hospital públic de Catalunya en obtenir la certificació europea EMAS, que hem mantingut fins a l'actualitat.

Actualment disposem d’un Sistema de Gestió Ambiental adaptat a la norma ISO 14001:2015 i al nou reglament EMAS. Treballem per millorar de manera contínua la gestió dels impactes ambientals en tota la cadena de valor de la nostra activitat, i ho fem, no només minimitzant aquests impactes, sinó també sent proactius sempre que està al nostre abast.

El Sistema de Gestió Ambiental del CHV està integrat amb el sistema de Prevenció de Riscos Laborals, que està certificat segons l'estàndard OHSAS 18001:2007. Tant en matèria ambiental com de seguretat en el treball, disposem de plans d'actuació anuals on s'estableixen els objectius de millora que volem assolir. En concret, l'any 2018 s'han assolit un 75% dels objectius marcats a matèria de medi ambient.

En aquest apartat de la Memòria, us presentem la informació i les dades més rellevants sobre consum d'energia i recursos, emissions i residus. També trobareu informació més detallada en la Declaració Ambiental 2018.