Proveïdors i subministrament

El 'Compromís amb les aliances i els proveïdors' és la nostra política específica que estableix la relació d'honestedat que hem de garantir envers els proveïdors per afavorir la seva tasca, no establir tractes de favor i assegurar el comportament ètic. A més, requerim als proveïdors que no vulnerin els principis de l’OMS, ni del Pacte Mundial de les Nacions Unides, i que respectin la legislació vigent tant en matèria empresarial com ambiental. Pel que fa a contractació pública, seguim el Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública de la Generalitat i tenim, a disposició dels proveïdors, un formulari gestionat pel Departament de Concursos on poden sol·licitar informació o presentar queixes.

Els nostres proveïdors

El Consorci, juntament amb altres entitats de l'àmbit de la salut, participem en l’agrupació d’interès econòmic (AIE) Serveis Auxiliars a la Sanitat, una empresa que dona cobertura a necessitats relacionades amb la gestió de recursos humans, finances, manteniment, informàtica, neteja, logística i suport administratiu. Com a soci significatiu de SAS, promovem de manera estratègica el creixement i la cobertura de serveis d'aquest proveïdor en l'àmbit comarcal i supracomarcal amb l'objectiu de millorar el servei i capturar sinèrgies.

Per contribuir al desenvolupament del nostre territori d'influència, prioritzem la contractació de proveïdors locals. Dels prop de 700 proveïdors que té el CHV, més del 80% són de Barcelona i Madrid, on es localitzen les seus de la majoria de grans proveïdors sanitaris. Els proveïdors de l'àmbit comarcal suposen un 16%, amb una despesa superior al 22%, en bona part vinculats a l'empresa de serveis SAS i la resta petits proveïdors.

PROVEÏDORS 2016 2017 2018
Percentatge de proveïdors d'Osona 17,50% 17,02% 15,85%
Facturació de proveïdors d'Osona 23,43% 21,68% 22,50%
Despesa en serveis prestats per centres especials de treball 630.543€ 668.117€ 704.834€

Cadena de subministrament: què, com i a qui comprem

La política de compres ve regulada per la Llei de contractes del sector públic, que garanteix la pública concurrència i la transparència en les contractacions, i està marcada per la tendència, cada cop més consolidada, de fer compres agregades entre diferents proveïdors del sector sanitari català.

Consumibles

Els fàrmacs són la nostra principal despesa en consumibles (sobre el 60%). Inclouen els dispensats durant l'hospitalització, en altres recursos hospitalaris i la medicació hospitalària d'ús ambulatori (MHDA), que és aquella que no es pot dispensar a les farmàcies convencionals. Un altre 35% de la despesa en consumibles correspon a material sanitari, en especial implants amb requeriments específics de traçabilitat (marcapasses, pròtesis i material d'osteosíntesi) i material de laboratori (proves bioquímiques, microbiològiques, anatomia patològica...), a més de material fungible genèric com xeringues, etc. La resta de consumibles és material no sanitari com ara productes de neteja, roba, material d'oficina, fungible digital, materials auxiliars, paper, recanvis… La major part del material sanitari, amb excepció de materials molt específics, es consumeix a discreció en els punts de consum, on se subministra mitjançant els anomenats ‘magatzems satèl·lit’ per maximitzar la disponibilitat i conèixer el consum. El CHV disposa actualment de més de 25 magatzems satèl·lits.

Serveis

SAS-AIE, és el proveïdor de serveis més important pel CHV, doncs representa pràcticament el 30% de la despesa d’aquest tipus. Dins aquest grup destaca també el servei de restauració, així com els diferents acords o convenis amb altres entitats sanitàries per complementar o potenciar la gestió sanitària realitzada a nivell local.

Altres prestadors de serveis son els de subministrament d'energies, els serveis bàsics pel funcionament general de l'organització (bugaderia, retirada i tractament de residus, seguretat, servei de pàrquing, assegurances...) i els serveis de manteniment d'equipament (electromedicina) i de manteniment d’infraestructures (elements contra incendis, ascensors, torres refrigeració...).

Inversió / equipaments

D’acord amb les necessitats detectades pels diferents serveis i unitats, el Comitè de Direcció planifica cada any la inversió a realitzar en equipaments. Durant el 2018, aquesta inversió va ser d’1,3 milions d’euros: 1,04 milions per a equipaments mèdics i informàtica, i la resta per a mobiliari.

TIPUS DE PROVEÏDORS Número Despesa
Consumibles 447 21,3 M€
Serveis 290  15,3 M€
Inversió/equipaments 94 3,6 M€