Plans de millora

El diàleg amb els usuaris i l'anàlisi de la seva opinió, expressada a través d’enquestes i grups focals, ens permet identificar els aspectes que ens poden ajudar a millorar. Us expliquem les principals accions de millora que hem dut a terme durant aquest any.

Confort i accessibilitat

  • Unitat d’hospitalització de Salut Mental: s'ha treballat en la construcció de la nova planta per a pacients aguts i subaguts de Psiquiatria. Aquestes instal·lacions suposaran una millora operativa i funcional dels espais de treball, així com del confort i la seguretat dels pacients, i la disponibilitat de més espais terapèutics (tallers, gimnàs i terrassa exterior).
  • Reforma de l'Àrea Quirúrgica: adequació dels quiròfans a les noves normatives que regeixen per aquests tipus de dispositius, millorant la funcionalitat dels mateixos i adequant l'espai de treball dels professionals.
  • Nova xarxa d'aigua sanitària: millora de gran part de les conduccions d'aigua de les unitats d'hospitalització, apropant la producció de l'aigua calenta als punts de consum per millorar la qualitat del subministrament.
  • Climatització i ascensor a la Residència Aura: instal·lació d’equips de generació d'aire fred a totes les plantes i adequació de la xarxa de canalitzacions. També s’ha substituït l'ascensor principal per un de més modern i funcional.
  • Sala d'espera pediàtrica a Urgències: un nou espai mes acollidor, alegre i relaxat per als infants i les seves famílies a l’Hospital Universitari de Vic.

Llista d’espera quirúrgica

Hem mantingut la planificació de l'activitat quirúrgica perquè les intervencions es realitzin dins del termini de garantia establert pel CatSalut. Tot i els esforços, el nombre de pacients en llista d'espera quirúrgica es va incrementar un 9,8% (3.542 persones a 31 de desembre) i el temps de demora va ser de 169 dies, quan l’any anterior havia estat de 141 dies. El motiu és que enguany no hem comptat amb un pla de xoc del CatSalut tan important com el de 2017, gràcies al qual havíem pogut fer 947 intervencions extra i tancar l’any amb les millors dades dels darrer lustre.

En les proves diagnòstiques, el 100% es van realitzar dins el termini de referència, i hi va haver un 25% més de pacients que l’any anterior pendents d’una prova preferent i un 15% menys en les ordinàries. En relació a les visites ambulatòries, es va produir un increment del 42% de casos preferents per primera visita en llista d’espera, amb 101 casos més, i d’un 22% per primera visita ordinària, amb un augment de 956 casos. El 92,22% de les visites es van fer dins dels terminis establerts pel CatSalut, mentre que el 2017 havien estat el 96,3%. Els hospitals que configurem l'Aliança de la C-17 seguim avançant en la millora de la informació i la coordinació entre centres.

Comunicació amb el pacient

  • Alfabetització en salut: des de Qualitat, Comunicació i Atenció al Ciutadà del CHV treballem per adaptar els fulls informatius perquè el seu contingut sigui el més entenedor possible, tant des del punt de vista de la comprensió com de la llegibilitat. Persones sense coneixements professionals de salut, col·lectius de persones grans i persones amb malaltia mental, entre d'altres, han valorat aquests documents i un 92% d’elles consideren que són entenedors.
  • Consentiment informat: s'han revisat els criteris d'elaboració incorporant recomanacions per a la lectura fàcil (evitar tecnicismes, estructura, lletra, gramàtica). Anualment també es valora la complimentació i signatura dels consentiments amb un resultat l'any 2018 del 67%.
  • Nova eina de comunicació amb les famílies: el Centre de dia Josep Roqué de Manlleu ha posat en marxa l’aplicació Gerapp, per comunicar-se de forma més ràpida, directa i continuada amb les famílies dels usuaris. Una necessitat que els familiars havien expressat.
  • Facilitar els tràmits a les famílies: aquest 2018 s’ha treballat per permetre el registre civil dels nadons nascuts a l'Hospital Universitari de Vic sense que els pares s'hagin de desplaçar a l'ajuntament o al jutjat com fins ara.

Privacitat de l'usuari

La intimitat i la confidencialitat de les dades són aspectes clau per a la dignitat de les persones i estan recollits tant al Codi Ètic del CHV com en un protocol específic. El grau de satisfacció dels pacients en relació a aquesta matèria ha incrementat a hospitalització de l’Hospital Universitari de Vic: l'any 2015 (el darrer en què es va fer una enquesta específica) un 86,1% dels pacients ho van valorar satisfactòriament, per un 90,9% l'any 2018. Per contra, a l’Hospital de Manlleu la valoració s’ha reduït a un 93,5% (era del 98,4% el 2016).