Presentació

El Consorci Hospitalari de Vic som una institució oberta, dinàmica i innovadora. Aquesta Memòria és un reflex del què fem, però també de com ho fem: us volem mostrar el valor que aportem a la societat a nivell assistencial, però també en els àmbits del coneixement i de la responsabilitat social. I fer-ho de manera útil, amena i 100% accessible.

Més de 90.000 pacients únics

Aquest 2018, l'activitat assistencial va ser lleugerament inferior a la de l'any anterior, quan havíem comptat amb un important pla de xoc que ens va permetre realitzar 750 intervencions més que enguany. Pel que fa a la resta d'àrees, el nombre d'hospitalitzacions ha augmentat, mentre que les visites i les sessions d'hospital de dia s'han mantingut estables i les urgències s'han reduït un 5,6%.

Enguany hem atès 90.667 pacients únics. Una xifra que creix cada any i que ens implica en el repte, no només d'atendre més persones, sinó de fer-ho amb els millors resultats. Per això, treballem dia a dia per garantir el model d'excel·lència en la prestació dels nostres serveis: per millorar els indicadors de qualitat, la seguretat dels pacients, la satisfacció dels usuaris, la comunicació amb els pacients i familiars...

Avançant

Les millores organitzatives que hem implementat en alguns àmbits, com l'Àrea Quirúrgica, el compliment del contracte programa amb el CatSalut o la reducció de l'absentisme laboral, han estat alguns dels punts en què més hem avançat. També hem treballat per millorar espais i equipaments. Entre altres, s'ha reformat l'Àrea Quirúrgica de l'Hospital Universitari de Vic, s'ha millorat la xarxa d'aigua sanitària de les unitats hospitalització i s'ha iniciat la construcció de la nova planta de Psiquiatria, mentre que a la Residència Aura s'ha instal·lat climatització i nous ascensors.

Per millorar l'experiència del pacient és bàsic conèixer les seves necessitats i la valoració que fa dels serveis. En aquesta línia, hem posat en marxa un sistema per recollir l'opinió dels usuaris a través d'unes tauletes amb pantalla tàctil instal·lades a les entrades de l'Hospital Universitari de Vic i la Clínica de Vic.

Què volem millorar?

El balanç del 2018 també ens permet identificar alguns aspectes a reforçar de cara al futur. Entre ells, millorar la gestió de llits a Hospitalització i facilitar el drenatge de pacients des d'Urgències, o revisar l'alt nombre d'hospitalitzacions de curta estada, potenciant els recursos assistencials de tipus ambulatori.

Un aspecte crític segueix sent la llista d'espera. Cada any ingressen a la llista més persones de les que es preveu intervenir, de manera que, si no fem “plans especials”, augmenten tant el temps com el nombre de pacients en espera. Així, sense una dotació extra tan important com en anys anteriors, aquest 2018 ha repuntat la llista d'espera per a les intervencions quirúrgiques. També s’ha incrementat en el cas de les visites, mentre que en les proves diagnòstiques hem aconseguit reduir tant el temps de demora com els pacients en espera.

Desenvolupament sostenible

Usuaris i familiars, professionals, però també estudiants, voluntaris, col·laboradors, la ciutadania i institucions del territori, les associacions de malalts, universitats i centres de recerca, altres entitats sanitàries... El compromís amb els grups d'interès guia la nostra actuació. Perquè el nostre dia a dia és procurar als pacients la millor atenció a la seva salut però, per fer-ho possible, són molts els aspectes que hem de cuidar -assistencials, però també socials, ambientals, docents, preventius, divulgatius- i molts els actors que sumem.

D'acord amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, el CHV contribueix en aspectes que van des de la pròpia responsabilitat en la prestació dels serveis, al desenvolupament social, el medi ambient, l'economia o les pràctiques laborals.

Més finançament i adequar la despesa

En el vessant econòmic, contenir la despesa és el gran repte que hem d'afrontar. Una situació fruit de l'infrafinançament històric de la nostra institució -aspecte que s'està treballant amb el CatSalut-, a la que enguany s'hi ha afegit l'important augment d'algunes partides de despesa. El nou conveni col·lectiu ha incrementat els costos de personal, però també ha crescut el consum de recursos -més hospitalitzacions i estada mitjana- i de material sanitari. Aquestes desviacions s'han compensat a través d'altres partides, però reclamen posar el focus en revertir-les per garantir la sostenibilitat financera.

El motor del coneixement

L'aposta continuada per la docència i la recerca ha situat aquests àmbits com un motor de millora de la nostra organització a tots els nivells. Des de la nostra condició d'Hospital Universitari, enguany hem format als nostres centres 482 alumnes i 72 residents (MIR i IIR), 62 professionals han impartit classes a les universitats de Vic i Girona i hem participat en 45 projectes de recerca. Xifres rècord a les quals se suma el rol cada cop més rellevant que ens involucra amb la Facultat de Medicina de la UVic.

Aquest 2018, també han estat protagonistes els cada cop més importants projectes d'innovació que desenvolupem. Hem implantat la plataforma Alexia Clinic a totes les unitats d'hospitalització, una solució de connectivitat desenvolupada amb ISERN Medical que ens permet accedir a la informació assistencial a través de dispositius mòbils. També hem assajat la telerehabilitació per facilitar la recuperació dels ictus, un model pioner en el tractament d'infants amb TDAH o un test més eficaç per prevenir el càncer colorectal.

Implicats amb l'entorn i la comunitat

La corresponsabilitat i el treball conjunt en la millora de la salut és la base de la nostra intensa relació amb la comunitat. Enguany, hem col·laborat amb una trentena d'entitats, associacions de malalts i ONG. Això s'ha traduït en l'organització de desenes d'activitats als nostres centres i en la participació en una gran diversitat de projectes socials o solidaris.

Així mateix, hem mantingut una intensa tasca de promoció de la salut a través de l'organització d'activitats educatives, de la col·laboració amb els mitjans de comunicació locals o de l'emissió de vídeos divulgatius a les sales d'espera. I per promoure els hàbits saludables entre els professionals hem dissenyat "Actius en salut", un projecte amb què volem crear un entorn de treball el més segur i saludable per a tots.

La responsabilitat social també ha guiat la nostra política mediambiental: per això hem invertit en millores estructurals per fer més eficients les xarxes d'aigua i de climatització dels nostres centres. Reduir el consum de paper -que continua sent elevat- i de plàstic són alguns dels reptes més urgents que hem d'atendre.

Els nostres professionals són l'element clau de tot el que fem. Per això, ens impliquem per ser una empresa el màxim de segura i saludable, acompanyem les persones en el seu creixement personal i professional, i establim plans orientats a les necessitats i expectatives -tant de l'organització com dels professionals-. Alhora, treballem per atraure nou talent, per promoure la igualtat i per facilitar la mobilitat i la promoció interna. Una voluntat que s'ha traduït, per exemple, en la convocatòria de 142 llocs de treball en diferents categories durant el 2018.

Cuidem de totes les persones per millorar la seva vida. Perquè el Consorci Hospitalari de Vic som tots i és per a tots.