Activitat no pública

"Clínica de Vic" és la marca del CHV que integra tota l'activitat privada. Un ampli ventall de professionals que ofereixen una atenció personalitzada i àgil, amb la màxima qualitat i confort, com a centre punter en atenció privada a particulars i mutualistes a la comarca d'Osona.

A banda de l'àrea d'hospitalització i quirúrgica, l'edifici de Clínica de Vic disposa d'un servei d'urgències mutual i privat 24 hores i consultes externes privades de pràcticament totes les especialitats, gestionades per Consultori Bayés.

ACTIVITAT NO PÚBLICA 2016 2017
HOSPITALITZACIÓ
Altes 2.150 2.089
Parts 259 139
Estada mitjana (dies) 4,33 3,99
 
CIRURGIA
Intervencions programades: 1.606 1.582
    Cirurgia convencional 830 878
    Cirurgia Major Ambulatòria 775 704
Intervencions urgents 204 228
Cirurgia menor ambulatòria 462 537
Altres tècniques i procediments 92 80
 
URGÈNCIES
Urgències totals 6.004 6.296
 
CONSULTA EXTERNA
Visites totals 4.118 4.126
   Presencials 4.110 4.121
   No presencials 8 5
Primeres visites 1.884 1.858
   Presencials 1.881 1.856
   No presencials 3 2
Índex de reiteració 1,19 1,22