Gestió ambiental

La gestió ambiental té una trajectòria molt sòlida al CHV, que arrenca l'any 2000 amb el primer Pla de Gestió de Residus. Les actuacions en matèria d'energia, aigua o mobilitat es van sistematitzar amb la implantació del Sistema de Gestió Ambiental i, l'any 2005, ens vàrem convertir en el primer hospital públic de Catalunya en obtenir la certificació europea EMAS, que hem mantingut fins a l'actualitat.

Aquest 2017, en un nou esforç per alinear-nos als estàndards internacionals més punters, hem adaptat el Sistema de Gestió Ambiental a la norma ISO 14001:2015 i al nou reglament EMAS. Treballem per millorar de manera contínua la gestió dels impactes ambientals en tota la cadena de valor de la nostra activitat, i ho fem, no només minimitzant aquests impactes, sinó també sent proactius sempre que està al nostre abast.

Els Sistema de Gestió Ambiental del CHV està integrat amb el sistema de Prevenció de Riscos Laborals, i aquest certificat segons l'estàndard OHSAS 18001:2007. Tant en matèria ambiental com de seguretat en el treball, disposem de plans d'actuació anuals on s'estableixen els objectius de millora que volem assolir. En concret, l'any 2017 s'han assolit un 67% dels objectius marcats a matèria de medi ambient.

En aquest apartat de la Memòria, us presentem la informació i les dades més rellevants sobre consum d'energia i recursos, emissions i residus.