Cooperació i voluntariat

Cooperació

El CHV té establerts convenis de col·laboració amb ONG de dos perfils: les dedicades a donar suport a nivell local a persones en situació de vulnerabilitat i les que duen a terme projectes de cooperació internacional en l'àmbit de l'atenció sanitària. Al llarg de l'any, s'ha col·laborat principalment amb:

Voluntariat

Al CHV comptem amb un Programa de voluntariat que es desenvolupa, sobretot, a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu. La tasca dels voluntaris és donar suport a l'equip de professionals del centre i contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones ingressades. El voluntariat a la Residència Aura de Manlleu també es va consolidant. Enguany, s'ha passat de 4 a 11 voluntaris, i s'han definit diferents tipus d'acompanyament segons les necessitats identificades en cada usuari. De cara al 2018, es preveu oferir una formació bàsica i especifica als voluntaris per garantir el millor servei i satisfacció de totes les parts implicades.

A l’Hospital Universitari de Vic el voluntariat s'ha canalitzat sobretot a través de la Creu Roja, que permet garantir una disponibilitat més continuada i sòlida. Enguany en el marc de la Diada de Sant Jordi, voluntaris d’aquesta organització van regalar contes a les consultes externes de Pediatria i van explicar la llegenda de Sant Jordi als infants ingressats.