Intermèdia i dependència

Mitjançant un conveni amb la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu, el Consorci Hospitalari de Vic gestiona els recursos d'atenció intermèdia i a la dependència que aquesta centenària entitat té a la ciutat: l'Hospital de Manlleu, la Residència Aura i el centre de dia Josep Roqué i Castell. La cartera de serveis inclou:

  • Hospitalització de convalescència i llarga estada
  • Hospital de dia
  • Acolliment residencial per a persones grans
  • Centre de dia
  • Consultes externes
  • Programa d'Atenció Domiciliària i Equips de Suport
  • Atenció a la discapacitat i dependència contractada
ACTIVITAT INTERMÈDIA I DEPENDÈNCIA 2016 2017
HOSPITALITZACIÓ
Convalescència
Altes 608 574
Estades 16.447 16.166
Estada mitjana (dies) 27,05 28,16
Llarga estada
Altes 88 66
Estades 7.031 6.989
Estada mitjana (dies) 79,90 105,89
HOSPITAL DE DIA
Sessions realitzades 8.120 8.314
CONSULTA EXTERNA
Visites
• Consulta d'avaluació i seguiment
Visites totals 454 498
Primeres visites 217 175
• Procés d'avaluació multidisciplinar
Visites totals 727 735
Primeres visites 255 263
Valoracions
• Dependència 3.932 4.973
• Discapacitat 2.631 2.897
RESIDÈNCIA AURA
Estades 48.688 48.150
CENTRE DE DIA JOSEP ROQUÉ I CASTELL
Nombre d'usuaris 104 114
Gènere (% de dones) 66,48% 70,35%
Edat mitjana (homes) 83,3 81,3
Edat mitjana (dones) 84,5 85,1