Cirurgia i internament

L'atenció pública especialitzada, contractada amb el CatSalut, s'ofereix sempre en el centre més idoni d'acord amb la complexitat de la malaltia del pacient i del tipus de tractament a desenvolupar. L'activitat més complexa, que requereix un nivell més alt de tecnologia o que comporta ingrés, es duu a terme a l'Hospital Universitari de Vic, mentre que l'activitat ambulatòria té lloc sobretot a la Clínica de Vic (cirurgia sense ingrés, intervencionisme, consultes) i a Osona Salut Mental.

HOSPITALITZACIÓ D'AGUTS 2016 2017
Altes* 10.743 10.104
Pes mitjà 0,8011 0,8216
Estada mitjana (dies) 4,45 4,51
Parts** 1.009 1.006
Hospitalització domiciliària 589 622
(*) No inclou salut mental
(**) Inclosos en les altes d'hospitalització
CIRURGIA 2016 2017
Intervencions programades 5.663 6.328
    Cirurgia convencional 1.916 1.906
    Cirurgia Major Ambulatòria 3.707 4.422
    Índex de substitució 65,9% 69,8%
Intervencions urgents 1.245 1.286
Cirurgia menor ambulatòria 2.795 2.601
Altres tècniques i procediments 569 798
URGÈNCIES  2016 2017
Urgències hospitalàries 24.990 26.080
Urgències ACUT 29.133 29.177
Urgències ingressades 6.438 6.464
Unitat d'Observació 2.489 2.434