Docència

Formació d’especialistes

El CHV està acreditat per impartir formació sanitària en 10 especialitats. Durant aquest any, 61 metges i infermeres han cursat la seva residència als nostres centres, entre ells 19 de nova incorporació, i s'han acceptat les rotacions de tres especialistes en formació procedents dels hospitals de Mataró (Cirurgia), Clínic (Farmàcia) i Sant Pau (Farmàcia).

ESPECIALISTES EN FORMACIÓ 2016 2017
Metges/esses interns residents (MIR) 53 54
Farmacèutics interns residents (FIR) 0 0
Llevadores internes residents (LLIR) 4 4
Infermeres residents en AFiC (IIR) 5 3
Total residents 62 61
(*) A 31 de desembre

Pregrau i postgrau

Un total de 407 estudiants han fet estades docents als centres del CHV, la major part procedents de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la Universitat de Vic - UCC. Per primer any, també hem tingut en pràctiques a 32 alumnes de primer curs de la recent estrenada Facultat de Medicina de la UVic.

ALUMNAT* 2016 2017
Universitat de Vic - FCSiB 189 279
Altres universitats 17 16
Departament d'Ensenyament 74 70
Altres alumnes de pregrau 12 10
Altres alumnes de postgrau 0 0
Universitat de Vic - Medicina 0 32
Total alumnes 292 407
(*) Curs 2016-2017, excepte Medicina UVic que correspon al primer quadrimestre del curs 2017-2018

Professorat

Enguany, 34 dels nostres professionals han exercit com a docents a la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la UVic-UCC, mentre que uns altres vuit s’han estrenat a la nova Facultat de Medicina d'aquesta universitat. També s'ha mantingut la col·laboració amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, on sis professionals del CHV són professors associats.

PROFESSORAT* 2016 2017
Professionals docents FCSiB UVic 29 34
Professionals docents Medicina UVic 0 8
Professionals docents Medicina UdG 8 6
Professionals acreditats per ANECA 5 5
(*) A 31 de desembre