Visites i tractaments

CONSULTES EXTERNES 2016 2017
VISITES
Visites totals 153.400 157.606
Presencials 150.596 154.891
No presencials 2.804 2.715
Primeres visites 53.898 53.967
Presencials 52.309 52.537
No presencials 1.589 1.430
Índex de reiteració (presencials) 1,88 1,95
TRACTAMENTS 2016 2017
HOSPITAL DE DIA (sessions)
HdD Onco-Hematologia 1.173 1.060
HdD Mèdic 2.529 2.761
Unitat de Tractaments Específics 6.881 6.857
Clínica del dolor 1.755 1.851
TRACTAMENT SUBSTITUTIU RENAL
Sessions d'hemodiàlisi 12.965 13.569
Pacients atesos 145 151
REHABILITACIÓ
Sessions totals 94.248  105.034
Hospitalització d'aguts 4.352 4.273
Hospitalització sociosanitari 9.023 8.975
Residència i Hospital de dia * 7.710
Sessions ambulatòries 70.330 74.236
Sessions a domicili 10.543 9.840
(*) No es disposa de dades per canvi d’aplicatiu