Promoció de la salut

Promoure la salut és establir el procés que permet a les persones incrementar el control sobre la seva salut per millorar-la. De cara als pacients, és un aspecte bàsic a nivell de qualitat, mentre que a nivell intern ho és per aconseguir un entorn de treball saludable per als professionals.

El Grup de Prevenció i Promoció de la Salut del CHV assessora l'organització en aquest tipus d'activitats. El grup treballa en coordinació amb la Comissió de Salut Pública d'Osona i amb la Comissió Territorial de Promoció de la Salut i Prevenció de la Malaltia, que gestiona el portal de salut Allloro. Les línies d'actuació d’enguany han abordat les següents iniciatives:

  • Instal·lació de pantalles a les sales d'espera que emeten les campanyes i consells de vida saludable.
  • Activitats de divulgació pels dies mundials de la seguretat laboral, el rentat de mans, la prevenció d'infeccions, la no-violència i l'ús prudent dels antibiòtics, així com pels dies sense Tabac i sense Alcohol.
  • Línia materno-infantil: missatges de salut i de promoció de l'alletament matern. Consolidació d’una consulta específica d’alletament coordinada amb Atenció Primària.
  • Salut mental: activitats dirigides a pacients i a la comunitat per prevenir els suïcidis i programes de salut dirigits a toxicòmans. Creació la Taula de salut mental i addiccions d'Osona com un espai de debat, promoció de la salut i coordinació amb tots els agents implicats a la comarca.
  • Mitjans de comunicació: participació en programes de les televisions comarcals i elaboració d’articles per al diari EL9NOU sobre temes relacionats amb la sexualitat, l’activitat física, la qualitat de vida en les persones grans, la hipertensió arterial o la prevenció de la calor.
  • Detecció a l'ingrés de persones en situació de risc (grups més vulnerables) amb l'objectiu de gestionar les necessitats sanitàries i socials a partir de la coordinació entre nivells assistencials.
  • Desenvolupament del Pla d'actuació per onada de calor, d'acord amb les directrius del Departament de Salut.
  • Projecte flors saludables per difondre visualment els consells de salut, amb presència en 10 punts de l'Hospital Universitari de Vic.
  • Sessions d'educació sanitària a pacients i famílies a l'Hospital de Manlleu: alimentació, mobilització i prevenció de nafres, incontinència, com cuidar als cuidadors i atenció a l’Alzheimer.