Formació

Enguany, hem volgut incidir en la formació com a eina de desenvolupament professional amb la realització d’accions formatives sobre aspectes corporatius. Un vessant que ha complementat la línia de formació continuada a nivell tècnic i operatiu i l'impuls a la capacitació per a la docència i la recerca, sense oblidar les formacions obligatòries sobre Protecció de Dades o Prevenció de Riscos laborals. El Pla de Formació previst s’ha complert en un 80%, un nivell habitual doncs, al llarg de l'any, sempre hi ha alguna activitat planificada que no es pot portar a terme o bé s’afegeixen noves necessitats formatives derivades de la dinàmica de treball. En total, s’han impartit 61 activitats formatives que sumen 11.018 hores.

INDICADORS DE FORMACIÓ 2016 2017
Despesa en formació per professional 337 € 338 €
Professionals convocats al Pla de Formació 70,2% 70,6%
Mitjana d'hores de formació* Dones Homes Total Dones Homes Total
· Facultatius 9,87 11,99 11,02 7,60 5,68 6,54
· Infermeria 10,62 8,48 10,32 9,92 11,87 10,20
· Administració, tècnic i direcció 9,66 6,78 9,15 14,72 13,63 14,54
· Logística i serveis generals 0,01 3,56 3,24 0,01 2,84 2,65
MITJANA GLOBAL 10,40 9,87 10,28 10,17 8,60 9,79
(*) Formació grupal: computa el total de treballadors a jornada completa, inclosos suplents. A banda de les accions incloses al Pla, el personal facultatiu assisteix a activitats formatives fora de l'àmbit de gestió del CHV.
COMPLIMENT DE LA FORMACIÓ 2015 2016 2017
Mitjana de compliment del Pla de Formació 84% 77% 80%
Mitjana de compliment per temàtica
Salut laboral 24% 49% 100%
Qualitat i millora contínua 100% 100% 100%
Prevenció i actuació en emergències 100% 53% 39,29%
Prevenció i control de la infecció 100% 74% 98,33%
Reanimació cardiopulmonar 100% 100% 100%
Atenció al client 89% 100% 100%