Freqüentació i casuística

GRUPS RELACIONATS AMB EL DIAGNÒSTIC (GRD)
ALTES MÉS FREQÜENTS (Hospitalització i UCSI)
GRD Descripció GRD N % casos EM
073 Intervencions sobre el cristal·lí, excepte òrbita 1.497 8,54% 0
560 Part vaginal sense diagnòstic complicat 859 4,90% 2,21
228 Intervencions per hèrnia inguinal, femoral i umbilical 597 3,40% 0,39
194 Insuficiència cardíaca 502 2,86% 5,01
313 Intervencions sobre genoll i part inferior de la cama, excepte el peu 394 2,25% 1,54
139 Pneumònia 356 2,03% 5,49
144 Altres diagnòstics menors, signes i símptomes de l'aparell respiratori 329 1,88% 3,98
513 Intervencions sobre úter no malignes, excepte leiomioma 313 1,78% 1,29
263 Colecistectomia laparoscòpica 308 1,76% 2,06
315 Intervencions sobre espatlla, colze i avantbraç 302 1,72% 2,35
 
ALTES DE MÉS COMPLEXITAT (Hospitalització i UCSI)
GRD Descripció GRD N Pes Mig  
004 Traqueostomia, amb ventilació mecànica >96 hores, amb procediment extensiu o ECMO  4 15,1318  
005 Traqueostomia, amb ventilació mecànica >96 hores, sense procediment extensiu  9 10,4855  
911 Procediments abdominals/toràcics 1 7,8869  
950 Procediment extensiu sense relació amb diagnòstic principal 2 5,1112  
260 Procediments majors sobre pàncrees, fetge i derivació  6 4,9622  
130 Malalties de l'aparell respiratori amb ventilació assistida >96 hores  5 4,3063  
161 Implantació de desfibril·lador cardíac 1 3,9742  
912 Procediments múscul-esquelètics i altres per a trauma múltiple significatiu  3 3,8503  
710 Malalties infeccioses i parasitosis, inclòs VIH amb procediment quirúrgic 6 3,6581  
264 Altres procediments hepatobiliars, de pàncrees i abdominals 5 3,5514  
Versió GRD APR 32
ÍNDEX DE FREQÜENTACIÓ I DEMANDA* 2016 2017
FREQÜENTACIÓ
Hospitalització 69,75 65,77
Ambulatòria 1.112,28 1.138,18
Urgències 159,46 166,14
Quirúrgica 44,1 48,51
Hospital de dia 151,26 153,93
 
DEMANDA
Hospitalització 76,61 70,79
Ambulatòria 396,71 377,88
Quirúrgica 71,39 71,13
* Indicadors d'activitat pública d'aguts i salut mental. La població de referència és la comarca d'Osona, amb 156.972 habitants segons els Registre Central d'Assegurats.