Consum de recursos

Consum d'aigua

El consum d'aigua ha disminuït significativament respecte l'any anterior, sobretot a l'Hospital Universitari de Vic, ja que el 2016 es va produir a una fuita a l'àrea d'esterilització que va disparar el consum. Així i tot, també s'ha reduït el consum en comparació amb el 2015 (-7%).

Si bé tots els centres del CHV s'abasteixen d'aigua procedent de la xarxa pública de subministrament, l'Hospital Universitari de Vic disposa, a més, d'un sistema per reutilitzar l'aigua potable d'hemodiàlisi, que aquest 2017 ha permès recuperar un volum de 4.305 metres cúbics.

Consum de paper

El material sanitari té poc marge per ser reciclat o recuperat. Per això, les bones pràctiques de minimització en l'ús, reutilització i reciclatge se centren al paper que, si bé no és un material pròpiament sanitari, si que es consumeix en quantitats importants a nivell de gestió i administratiu.

CONSUM DE RECURSOS 2015 2016 2017 Var.
Consum d'aigua
Consum total (m3) 47.758 58.342 44.424 -23,9%
Consum per superfície (m3/m2 construïts) 0,85 1,05 0,80 -23,9%
Consum de paper
Consum total (tones) 23,48 27,50 30,04 9,2%
Paper FSC sobre el total 57,10% 53,00% 50,20% -
Paper reciclat sobre el total 26,30% 24,00% 22,80% -