Transferir coneixement

Des de la Direcció de Transferència de Coneixement del CHV es planifica, promou i gestiona la docència, la recerca i la innovació que es duu a terme al Consorci Hospitalari de Vic i a la Fundació Hospital de la Santa Creu, a més de donar suport en aquests àmbits a l'Hospital de Campdevànol.

El retorn social d’aquesta activitat és un augment del coneixement, la retenció de talent i el prestigi del propi Consorci, però també un enriquiment del territori ja que permet atreure i retenir professionals altament qualificats i aconseguir col·laboracions amb empreses, universitats i entitats locals com a partners en diferents projectes que contribueixin a ampliar el coneixement i dinamitzar l’economia.

Així mateix, la nostra implicació en la formació dels futurs professionals de la salut (en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament i la Universitat de Vic-UCC, principalment) i en la formació d’especialistes (MIR i IIR) fa que l'impacte de la tasca de CHV transcendeixi la pròpia funció assistencial, projectant-se al futur a través de l’impacte en el sistema de salut que tindran aquests professionals que s’han format als nostres centres.

Hospital Universitari

El Consorci és Hospital Universitari en conveni amb la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i la Fundació Hospital de la Santa Creu (FHSC), el qual permet l'ús conjunt dels centres hospitalaris i de la universitat per a la docència, la recerca, la transferència de coneixement i la innovació. Alhora, la directora de Transferència de Coneixement del Consorci forma part de l'equip directiu de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC.

Amb l'objectiu d'esdevenir l'hospital del coneixement, tenim com a prioritat en la nostra estratègia potenciar la innovació, la recerca i la docència. Sota la Direcció de Transferència de Coneixement treballem per integrar aquests elements de manera natural amb la dinàmica assistencial i obtenir, així, un impacte positiu en l'atenció que prestem als nostres pacients.