Responsabilitat social, a l'ADN

La responsabilitat social ha estat un aspecte clau en la nostra estratègia corporativa des que, l'any 2000, es va aprovar la Política Ambiental del CHV. Un compromís i esforç que, sovint, ens ha portat a liderar el camí cap a la sostenibilitat en el conjunt del sistema sanitari català i que ha estat reconegut a tots els nivells: des de la Generalitat de Catalunya fins a la Comissió Europea.

Una creixent importància estratègica

El període 2004-2005 vàrem elaborar el primer Pla estratègic de RS, a partir d’una diagnosi dels nostres impactes en l’entorn, i la primera Memòria de Sostenibilitat basada en els estàndards GRI, i l’any següent naixia el Comitè de Responsabilitat Social. A partir del 2010, els objectius de RS s’incorporen a l'estratègia de gestió del Consorci, un fet que també es fa visible amb la unificació de les memòries d’Activitat i de RS. Després d’aquests inicis, la present dècada és la de la consolidació i el perfeccionament de l’estratègia de RS: des del 2013 realitzem una verificació externa amb el màxim nivell d'aplicació A+, i des del 2014 realitzem i actualitzem periòdicament un ‘Anàlisi de materialitat’ per conèixer l'opinió dels nostres grups d'interès. Des del 2016, els aspectes que es consideren més rellevants formen part del Pla director de RS i s’incorporen com a objectius en l’estratègia i la gestió corporatives.

  • Premis i reconeixements
  • Premis Avedis Donabedian a l'Excel·lència en qualitat (2001) i al Millor esforç en qualitat assistencial en un hospital de menys de 400 llits (2004).  
  • Certificació ISO 9001 dels laboratoris d'Anàlisis Clíniques i d'Anatomia Patològica (2002 fins a l’actualitat)
  • Premis Hospitals Top 20 a la 'Millor gestió hospitalària global' (2000-2003, 2007, 2012, 2013 i 2015) i a millor centre en diferents àrees (2005 i 2012-2016).
  • Millor Portal web de Transparència de les entitats de salut de Catalunya, segons la Generalitat (2015).
  • Hospital sense Fum: nivell bronze de la Generalitat com a espai lliure de fum (2007) i Medalla d'Or per la Xarxa Internacional d'Hospitals Sense Fum (2017).
  • Certificació ambiental: primer hospital públic de Catalunya en obtenir la certificació EMAS (2005), menció especial als Premis EMAS (2009), reconeixements de la Generalitat a la trajectòria mediambiental (2010) i pels 10 anys consecutius de la certificació EMAS (2016).