Satisfacció dels pacients

El Pla Estratègic del CHV marca com a línia prioritària construir un hospital acollidor, situant l'experiència del pacient al centre de l'atenció. Ens guia el principi de "primer els pacients" per oferir una atenció i una acollida excepcionals durant tota la seva estada. És amb aquest objectiu que, des de la Unitat d'Atenció al Ciutadà, analitzem les enquestes de satisfacció del CatSalut i duem a terme altres enquestes específiques i grups focals per conèixer el grau de satisfacció de pacients i familiars, els seus valors i creences, o les seves preferències i necessitats particulars.

Actuacions per detectar la satisfacció

 • ENQUESTES DEL CATSALUT
 • Rehabilitació ambulatòria
  Percepció global del servei rebut: 7,8 / 10
  Tornaria a utilitzar els serveis: 75,6%
 • Consulta externa
  Percepció global del servei rebut: 7,19 / 10
  Tornaria a utilitzar els serveis: 78,5%
 • ENQUESTES DEL CHV
  Valoració de l’assistència
 • Valoració dels trasllats dels portalliteres
  Sentir-se segur i confiat durant el trasllat: 96,3%
 • Enquesta laboratori (metges)
  Prestacions que ofereix el laboratori: 8 / 10
  Valoració global del servei: 8 / 10
 • Enquesta laboratori (infermeres)
  Suport rebut per part del laboratori: 7 / 10
 • Anul·lacions voluntàries de la llista d’espera quirúrgica
  Principals motius d’anul·lació:
  • Laboral: 16,26%
  • Altres malalties més rellevants: 15,27%
  • Socials i familiars: 12,81%
 • ENQUESTES DEL CHV
  Valoració d'aspectes no assistencials
 • Valoració de l'hoteleria
  Satisfacció amb el servei de cuina
  HUV: 61,3%  HSJM: 52,4%
 • Valoració de la unitat 3-1 de Psiquiatria
  Satisfacció amb els espais de la planta: 6,5 / 10
 • Valoració dels professionals en formació
  Satisfacció dels residents amb la formació: 4 / 4
  Recomanarien aquest centre per a la formació: 100%

Aprofundint en l'experiència dels pacients

El 2017, hem organitzat grups focals amb pacients d'hemodiàlisi, pacients i cuidadors d'hospitalització domiciliària i entrevistes en profunditat amb usuaris i familiars de la planta de Psiquiatria (Unitat 3.1). Els aspectes essencials de millora que han sorgit fan referència a:

 • Es fa èmfasi en la informació i apoderament dels malalts i cuidadors d'hospitalització domiciliària com a element clau per al bon funcionament del servei i la responsabilització en l'autocura.
 • Necessitat de remodelar els espais de la planta de Psiquiatria. Es preveu un canvi d'ubicació en el que s'incorporaran les aportacions de pacients i familiars quant a espais i, especialment, en la millora de l'acollida i les activitats que es realitzen durant l'hospitalització.
 • Els pacients d'hemodiàlisi mencionen com a aspectes millor valorats el tracte, l'atenció personal i la informació que reben. Suggereixen millorar el transport sanitari per acudir al centre, la puntualitat en les sessions i reiterar periòdicament la informació sobre la dieta i el tractament.