Proveïdors i subministrament

Al CHV disposem d'una 'Compromís amb les aliances i els proveïdors', una política específica que estableix la relació d'honestedat que hem de garantir envers els proveïdors per afavorir la seva tasca, no establir tractes de favor i assegurar el comportament ètic. D'altra banda, es requereix específicament als proveïdors que no vulnerin els principis de la OMS, ni del Pacte Mundial de les Nacions Unides, i que respectin la legislació vigent tant en matèria empresarial com ambiental. Pel que fa a contractació pública, seguim el Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública de la Generalitat i tenim, a disposició dels proveïdors, un formulari gestionat pel Departament de Concursos on poden sol·licitar informació o presentar queixes.

Amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament del nostre territori d'influència, prioritzem la contractació de proveïdors locals. Un exemple és Serveis Auxiliars a la Sanitat (SAS, AIE), empresa participada pel Consorci i altres entitats de l'àmbit de la salut, que gestiona com a proveïdor local els serveis bàsics no assistencials com la neteja, la informàtica, el manteniment o la logística.

PROVEÏDORS 2016 2017
Percentatge de proveïdors d'Osona 17,50% 17,02%
Facturació de proveïdors d'Osona 23,43% 21,68%
Despesa en serveis prestats per centres especials de treball 630.543€ 668.117€

Cadena de subministrament

Dels prop de 700 proveïdors que té el CHV, més del 90% són de Barcelona i Madrid, on es localitzen les seus de la majoria de grans proveïdors sanitaris. Pel que fa a proveïdors locals, els de l'àmbit comarcal suposen un 17%, amb una despesa propera al 22%, en bona part vinculats a l'empresa de serveis SAS i la resta petits proveïdors.

La política de compres ve regulada per la Llei de contractes del sector públic que garanteix, entre d'altres, la pública concurrència i la transparència en les contractacions. D'altra banda, la política de compres a nivell institucional està marcada per la tendència, cada cop més consolidada, de fer compres agregades entre diferents proveïdors del sector sanitari català.

El Consorci, com a soci significatiu de l'empresa SAS, segueix promovent de manera estratègica el creixement i la cobertura de serveis d'aquest proveïdor en l'àmbit comarcal i supracomarcal per a empreses del sector Salut, amb l'objectiu de millorar el servei i capturar sinèrgies.

TIPUS DE PROVEÏDORS Número Despesa
Consumibles 464 22,7 M€
Serveis 284  14,7 M€
Inversió/equipaments 105 4,2 M€

Compromís amb la integració social

Hi ha diversos serveis que requereix el Consorci que permeten la integració social en el món laboral a partir d'establir col·laboracions amb diferents centres especials de treball. El 2017, la despesa en serveis prestats per aquest tipus de centres ha estat de 668.117 euros, un 6% superior a l'any anterior. Destaca la provisió del servei de missatgeria interna per part d'ADFO CET, empresa vinculada a l'Associació de Disminuïts Físics d'Osona, que també gestiona el quiosc i la botiga de l'Hospital Universitari de Vic.

Així mateix, enguany s’ha adjudicat el servei de bugaderia a La Calandra per 2,6 milions d'euros. És una entitat de la comarca molt activa en la cura del medi ambient i, alhora, una cooperativa d'inserció socio-laboral de persones amb discapacitat. El contracte amb el Consorci permetrà mantenir els llocs de feina d'unes 15 persones amb algun tipus de limitació psíquica, física o intel·lectual i contribuir al seu ple desenvolupament, també, en l'àmbit laboral.

El Consorci col·labora amb diferents centres especials de treball. El 2016, la despesa en serveis prestats per aquest tipus de centres ha estat de 630.543 euros, un 3,7% superior a l'any anterior. Destaca la provisió del servei de missatgeria interna per part d'ADFO CET, empresa vinculada a l'Associació de Disminuïts Físics d'Osona, que també gestiona el quiosc i la botiga de l'Hospital Universitari de Vic.