Activitat no pública

"Clínica de Vic" és la marca del CHV que integra tota l'activitat privada. Un ampli ventall de professionals que ofereixen una atenció personalitzada i àgil, amb la màxima qualitat i confort, com a centre punter en atenció privada a particulars i mutualistes a la comarca d'Osona.

A banda de l'àrea d'hospitalització i quirúrgica, l'edifici de Clínica de Vic disposa d'un servei d'urgències mutual i privat 24 hores i consultes externes privades de pràcticament totes les especialitats, gestionades per Consultori Bayés.

ACTIVITAT NO PÚBLICA 2015 2016
HOSPITALITZACIÓ
Altes 1.997 2.150
Parts 223 259
Estada mitjana (dies) 4,36 4,33
 
CIRURGIA
Intervencions programades: 1.519 1.606
    Cirurgia convencional 782 830
    Cirurgia Major Ambulatòria 737 776
Intervencions urgents 198 204
Cirurgia menor ambulatòria 524 544
 
URGÈNCIES
Urgències totals 5.844 6.004
 
CONSULTA EXTERNA
Visites totals 4.637 441
   Presencials 4.633 4.110
   No presencials 4 8
Primeres visites 1.993 1.884
   Presencials 1.990 1.881
   No presencials 3 3
Índex de reiteració 1,33 1,19