Estratègia

Dissenyar el Consorci Hospitalari de Vic de l'any 2020 i el full de ruta que hem de seguir durant els propers cinc anys per fer-ho realitat. Aquest és el propòsit del Pla Estratègic 2020: un projecte de gran abast que hem posat en marxa aquest any i a través del qual volem transformar la nostra organització i posicionar-nos davant dels nous reptes i oportunitats de futur que se'ns presenten, tot garantint un desenvolupament equilibrat i sostenible a llarg termini.

Volem construir l'hospital del futur. Un hospital orientat als pacients i que situi les seves necessitats i la seva experiència al centre de l'atenció. Un hospital que traspassi les seves parets per convertir-se en una organització integrada de serveis de salut al territori, en què la innovació i el coneixement siguin elements diferencials. Per fer-ho possible, volem transformar alhora l'interior de la nostra institució: sumar la participació de professionals, pacients i ciutadans; potenciar el treball en xarxa amb altres hospitals, universitats i empreses; apostar per la tecnologia com un instrument clau de progrés i promoure el desenvolupament professional com a motor de millora.

Línies estratègiques

  • A. Desenvolupar un model d'atenció orientat als pacients/ciutadans.
  • B. Situar l'experiència del pacient/ciutadà com a centre de l'atenció.
  • C. Evolucionar cap a una organització integrada de serveis de salut al territori
  • D. Potenciar la innovació i el coneixement com a element diferenciador.
  • E. Adaptar la governança i el model de gestió per mantenir la confiança dels grups d'interès davant el marc de futur.
  • F. Consolidar les aliances per garantir l'excel·lència i la sostenibilitat.
  • G. Considerar les persones com a element clau per a l'excel·lència.
  • H. Desenvolupar les TIC i altres tecnologies.