Docència

Formació d'especialistes

53 metges i infermeres residents han cursat la seva formació al CHV, entre ells 18 de nova incorporació, i s'ha acceptat l'estada d’un especialista en formació procedent d'un altre centre que ha fet estada al servei de Ginecologia i Obstetrícia.

ACTIVITAT DOCENT 2015 2016
Especialistes en formació*  
Metges/esses interns residents (MIR) 50 53
Farmacèutics interns residents (FIR) 0 0
Llevadors/es internes residents (LLIR) 4 4
Infermers/res residents en AFiC (IIR) 5 5
(*) A 31 de desembre
Alumnat**  
Universitat de Vic 199 189
Altres universitats 19 17
Departament d'Ensenyament 79 74
Altres alumnes de pregrau  12 12
Altres alumnes de postgrau 4 0
(**) Corresponent al curs 2015-2016

Professorat i grau

En l'àmbit de la docència universitària, ha continuat el desplegament del conveni de l'Hospital Universitari de Vic entre el CHV, la FHSC i la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya, des d'on s'han convocat diferents places de professors vinculats.

29 professionals del CHV han mantingut la col·laboració com a docents amb la UVic-UCC i 189 alumnes de pregrau de la UVic-UCC han fet estades docents al CHV.

5 professionals de CHV tenen acreditada la seva activitat docent per l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

S'ha mantingut la col·laboració amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, amb 8 professionals del CHV com a professors associats.

D'altra banda, els professionals del CHV han participat com a ponents en 21 activitats docents, algunes de les quals també de divulgació científica.

PROFESSORAT* 2015 2016
Professionals docents de la UVic 28 29
Professionals docents de la UdG 8 8
Professionals acreditats per a l'activitat docent 6 5
(*) Corresponent al curs 2015-2016