Recerca i innovació

Les línies prioritàries de recerca i innovació del CHV són les Malalties cròniques, la Salut comunitària i les TIC. La recerca del Consorci rep el suport metodològic de la Unitat d'Epidemiologia Clínica i del Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica (CEIC) de la FORES (Fundació d'Osona per la Recerca i Educació Sanitàries).

Recerca

A 31 de desembre de 2016, el CHV està desenvolupant 46 projectes de recerca -assajos clínics, estudis observacionals i altres projectes- i hi ha 31 professionals amb el títol de doctor. Cal destacar la participació de 66 professionals en projectes no finançats en una fase inicial, que podran optar posteriorment a convocatòries competitives.

Quatre professionals tenen trams de recerca reconeguts, 14 professionals del CHV-FHSC estan fent la tesis doctoral vinculada a la UVic-UCC i sis professionals l'estan fent en altres universitats.

D'altra banda, 9 doctors del CHV estan dirigint tesis doctorals. Així mateix, dos professionals de Geriatria, un de Neurologia i un d’Atenció a la Dona i l’Infant han llegit enguany la tesi doctoral, aconseguint la màxima qualificació.

L'activitat del CHV en aquest camp també queda palesa amb la presentació de 50 comunicacions i pòsters a congressos.

El CHV i la FHSC han format part de les comunitats RISC3CAT, que permet el treball en xarxa i la participació en projectes de recerca competitius. Enguany, s'ha participat en set projectes en el marc dels següents grups:

  • TEC-SALUT: Comunitat per una tecnologia aplicada a la salut. Coordinada per LEITAT
  • NEXTHEALTH: Comunitat de solucions multidisciplinàries per als propers reptes de salut. Coordinada per BIOCAT
ACTIVITATS DE RECERCA  2015 2016
Projectes en actiu 42 46
Assajos clínics 3 2
Estudis observacionals 11 14
Altres projectes de recerca 28 30
Altres indicadors
Projectes de recerca avaluats pel CEIC i no finançats 20 23
Professionals que participen en projectes de recerca sense finançament extern 43 66
Sumatori del factor impacte de les publicacions 32,3 51,9
Publicacions en revistes especialitzades 18 27
(*) Total de projectes del CHV en actiu a 31 de desembre

Innovació

Enguany, s'ha mantingut la col·laboració a través d'un conveni amb la Direcció d'Innovació de l'Hospital Clínic, així com uns altres quatre convenis amb empreses i universitats per desenvolupar diferents projectes d'innovació en un context de partenariat.

D'altra banda, el CHV és membre col·laborador de la plataforma ITEMAS, plataforma d'innovació en tecnologies mèdiques i sanitàries de l'Instituto de Salud Carlos III, dins la qual ha participat en un grup de treball específic. A més, s'ha iniciat el desenvolupament del procés de vigilància tecnològica, aprovant-ne la metodologia i el mapa de vigilància tecnològica. També s’ha mantingut la relació amb la Xarxa XISCAT a través de la FORES.

Cal destacar també la participació en el projecte MAPBM (Metodología de Evaluación de la Práctica Clínica Transfusional). L'objectiu és desenvolupar i validar una eina d'anàlisi que faciliti la gestió de les millores en l'adequació de la transfusió, permeti avaluar la maduresa de les pràctiques transfusionals del centre i ofereixi una metodologia i sistemàtica d'avaluació, estandarditzable i comparable entre centres.