Centres

A partir d'un sistema de gestió únic corporatiu, el Consorci Hospitalari de Vic gestiona sis centres amb perfils diferenciats, ubicats cadascun en sengles edificis de Vic (3) i Manlleu (3).

ESTRUCTURA  
Llits instal.lats per a internament  
  • Hospitalització d'aguts 250
  • Atenció intermèdia 74
  • Unitat de Cures Intensives 10
Boxes d'Unitat de Cirurgia Sense Ingrés 22
Boxes d'urgències 38
Sales d'operacions 10
Sales d'intervencionisme i cirurgia menor 17
Sales de parts 5
Sales de diagnòstic per la imatge 9
Consultoris 99
Places d'hospital de dia 106
Punts d'hemodiàlisi 27
Rehabilitació: boxes de tractament individual 18
Sales de fisioteràpia 3
Places de residència 136