Freqüentació i casuística

GRUPS RELACIONATS AMB EL DIAGNÒSTIC (GRD)
ALTES MÉS FREQÜENTS (Hospitalització i UCSI)
GRD Descripció GRD N % casos EM
073 Intervencions sobre el cristal·lí, excepte òrbita 1.315 8,94% 0
560 Part vaginal sense diagnòstic complicat 783 5,32% 2,11
194 Insuficiència cardíaca 463 3,15% 4,81
228 Intervencions per hèrnia inguinal, femoral i umbilical 370 2,52% 0,38
144 Altres diagnòstics menors, signes i símptomes de l’aparell respiratori  370 2,52% 3,44
139 Pneumonia 295 2,01% 4,68
140 Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica 270 1,84% 4,24
463 Infeccions de ronyó i tracte uterí 248 1,69% 2,94
201 Arítmia cardíaca i transtorns de la conducció 228 1,55% 2,51
540 Cesària 215 1,46% 0,26
 
ALTES DE MÉS COMPLEXITAT (Hospitalització i UCSI)
GRD Descripció GRD N Pes Mig  
004 Traqueostomia, amb ventilació mecànica >96 hores, amb procediment extensiu o ECMO  6 15,1318  
005 Traqueostomia, amb ventilació mecànica >96 hores, sense procediment extensiu  5 9,7878  
950 Procediment extensiu sense relació amb diagnòstic principal 1 6,8235  
130 Malalties de l’aparell respiratori amb ventilació assistida >96 hores  4 4,7645  
912 Procediments múscul-esquelètics i altres per a trauma múltiple significatiu  3 4,6087  
260 Procediments majors sobre pàncrees, fetge i derivació  14 4,2096  
549 Malalties infeccioses i parasitosis inclòs VIH amb procediment quirúrgic   6 3,7728  
579 Procediments majors sobre vesícula 7 3,1536  
881 Procediments toràcics i abdominals 2 2,9614  
555 Procediments majors sobre estòmac, esòfag i duodè  21 2,9206  
Versió APR 32
ÍNDEX DE FREQÜENTACIÓ I DEMANDA* 2015 2016
FREQÜENTACIÓ
Hospitalització 68,84 69,75
Ambulatòria 1130,47 1112,28
Urgències 149,69 159,46
Quirúrgica 45,89 44,1
Hospital de dia 137,02 151,26
 
DEMANDA
Hospitalització 75,83 76,61
Ambulatòria 412,34 396,71
Quirúrgica 71,68 71,39
* Indicadors d'activitat pública d'aguts i salut mental. La població de referència és la comarca d'Osona, amb 155.994 habitants segons els Registre Central d'Assegurats.