Visites i tractaments

CONSULTES EXTERNES 2015 2016
VISITES
Visites totals 153.863 153.400
Presencials 152.480 150.596
No presencials 1.383 2.804
Primeres visites 56.548 53.898
Presencials 55.805 52.309
No presencials 743 1.589
Índex de reiteració (presencials) 1,73 1,88
TRACTAMENTS 2015 2016
HOSPITAL DE DIA (sessions)
HdD Onco-Hematologia 1.217 1.173
HdD Mèdic 1.422 2.529
Unitat de Tractaments Específics 5.903 6.881
Clínica del dolor 2.052 1.755
TRACTAMENT SUBSTITUTIU RENAL
Sessions d'hemodiàlisi 14.511 12.965
Pacients atesos 161 145
REHABILITACIÓ
Sessions totals 100.652 94.248 
Hospitalització d'aguts 4.133 4.352
Hospitalització sociosanitari 8.997 9.023
Residència i Hospital de dia* 4.482 *
Sessions ambulatòries 72.945 70.330
Sessions a domicili 10.095 10.543
(*) No es disposa de dades per canvi d’aplicatiu