Consum de recursos

Consum d'aigua

El consum d'aigua ha augmentat de manera important el 2016, sobretot a l'Hospital Universitari de Vic, degut a una fuita a l'àrea d'esterilització.

Si bé tots els centres del CHV s'abasteixen d'aigua procedent de la xarxa pública de subministrament, l'Hospital Universitari de Vic disposa, a més, d'un sistema per reutilitzar l'aigua potable d'hemodiàlisi, que aquest 2016 ha permès recuperar un volum superior al de l'any passat, 4.493 metres cúbics.

Consum de paper

Tot i que el paper no és un material inherent al desenvolupament de l'activitat assistencial, des del 2013 s'està implantant una estratègia per minimitzar-ne el seu consum. Enguany, si bé el consum global de paper ha augmentat, hi ha hagut una disminució important en les tones de DIN-A4, que han passat de 15,29 tones el 2015 a 14,29 tones el 2016.

CONSUM DE RECURSOS 2015 2016
Consum d'aigua  
Consum total (m3) 47.758 58.342
Consum per superfície (m3/m2 construïts) 0,85 1,05
Consum de paper  
Consum total (tones) 23,48 27,50
Percentatge de paper FSC sobre el total 57,10% 53,00%
Percentatge de paper reciclat sobre el total 26,30% 24,00%