Govern i Direcció

Consell de Govern

És l'òrgan de govern del Consorci Hospitalari de Vic i qui té la responsabilitat directa sobre el seu desenvolupament econòmic, social i ambiental, amb la finalitat d'assolir els objectius de l'entitat. La durada del mandat és de tres anys per al president, vicepresident i secretari, que poden ser reelegits.

Els Estatuts i el Codi de Bon Govern, juntament amb la Missió i els Valors, constitueixen els documents bàsics que emmarquen les activitats del Consell de Govern del CHV. De caràcter essencialment ètic i propositiu, el Codi de Bon Govern regula les funcions i funcionament del Consell de Govern, la missió del president i l'activitat i deures dels consellers, a partir de les recomanacions del Servei Català de la Salut.

CONSELL DE GOVERN
Membres designats per la Generalitat de Catalunya
Jaume Portús Arimany President Perfil i trajectòria
Oriol Morera Miralta Vocal (fins a maig de 2016) Perfil i trajectòria
Marta Chandre Jofré Vocal (des de maig de 2016) Perfil i trajectòria
Pere Prat Boix Vocal Perfil i trajectòria
Joan Escarrabill i Sanglas Vocal Perfil i trajectòria
Jaume Suriñach Aguilar Vocal Perfil i trajectòria
Josep M. Corominas Barnadas Vocal (fins a juny de 2016) Perfil i trajectòria
Antoni Salvà Casanovas Vocal (des de juny de 2016) Perfil i trajectòria
Representants de la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic
Anna Erra i Sola Vicepresident Perfil i trajectòria
Jordi Espona Arumí Vocal Perfil i trajectòria
Jordi Roca i Casas Vocal Perfil i trajectòria
Assistents
Antoni Anglada Arisa Dir. General CHV (fins a juny de 2016) Perfil i trajectòria
Pere Soley Bach Gerent del CHV (des de juny de 2016) Perfil i trajectòria
Santi Terradas Ruestes Secretari Perfil i trajectòria

Comitè de Direcció

El Comitè de Direcció és el principal òrgan executiu del CHV. Està integrat per la Gerència i pels responsables de les principals direccions assistencials i de suport en què s'estructura l'organigrama de l'entitat. Podeu clicar sobre els noms per accedir a les fitxes de perfil i trajectòria professional de cada membre.

COMITÈ DE DIRECCIÓ
Pere Soley Bach Gerent Perfil i trajectòria
Rafael Toribio Galeote Director Assistencial Perfil i trajectòria
Mireia Subirana Casacuberta Directora de Cures Perfil i trajectòria
J. Antoni Alonso González Director Econòmic i Financer Perfil i trajectòria
Jaume Castellano Plujà Director d'Operacions i Recursos Perfil i trajectòria
Sara Manjón del Solar Directora de Recursos Humans Perfil i trajectòria
Júlia Torrent Surrell Secretària Perfil i trajectòria
(*) Membres rellevats de la seva pertinença al Comitè de Direcció durant el 2016
Antoni Anglada Arisa* Director general Perfil i trajectòria
Cristina Bonet Clols* Directora de Persones Perfil i trajectòria
Francesc Sala Cascante* Director d'Àmbit d'Aguts Perfil i trajectòria
Francesc Sala Cascante* Director d'Àmbit Privat Perfil i trajectòria
Isabel Ramon Bofarull* D. d'Àmbit Ambulatori i Serveis Comunitaris Perfil i trajectòria
Francesc X. Arrufat Nebot* Director d'Àmbit de Salut Mental Perfil i trajectòria
Núria Roger Casals* Directora de Transferència de Coneixement Perfil i trajectòria
M. Àngels Romeu Fabré* Dir. d'Atenció Intermèdia i de la Dependència Perfil i trajectòria

Model organitzatiu del CHV