Cirurgia i internament

L'atenció pública especialitzada, contractada amb el CatSalut, s'ofereix sempre en el centre més idoni d'acord amb la complexitat de la malaltia del pacient i del tipus de tractament a desenvolupar. L'activitat més complexa, que requereix un nivell més alt de tecnologia o que comporta ingrés, es duu a terme a l'Hospital Universitari de Vic, mentre que l'activitat ambulatòria té lloc sobretot a la Clínica de Vic (cirurgia sense ingrés, intervencionisme, consultes) i a Osona Salut Mental.

HOSPITALITZACIÓ D'AGUTS 2015 2016
Altes* 10.528 10.743
Pes mitjà 0,8323 0,8011
Estada mitjana (dies) 4,89 4,45
Parts** 1.059 1.009
Hospitalització domiciliària 545 589
(*) No inclou salut mental
(**) Inclosos en les altes d'hospitalització
CIRURGIA 2015 2016
Intervencions programades 5.853 5.663
    Cirurgia convencional 1.947 1.903
    Cirurgia Major Ambulatòria 3.906 3.760
    Índex de substitució 66,74 66,4
Intervencions urgents 1.306 1.245
Cirurgia menor ambulatòria 3.284 3.154
URGÈNCIES  2015 2016
Urgències hospitalàries 23.350 24.990
Urgències ACUT 28.101 29.133
Urgències ingressades 6.976 6.438
Unitat d'Observació 2.112 2.489